Pelle Dragsted. “Nordisk Socialisme”

 

Arr. er kl 18:45

Citater fra bogen:

 

”Trump ….. og den amerikanske venstrefløj har ret, når de kalder Norden socialistisk”

 

”Socialismen er her”

 

Ideerne til en dansk socialisme finder vi ”ikke hos Lenin og Mao, men hos Borgbjerg og Branting”

 

”For første gang siden arbejderbevægelsens fødsel vil en ny generation af lønmodtagere vokse op med færre rettigheder og ringere social tryghed end deres forældres generation”

 

”Min påstand er, at der findes to konkurrerende kilder til magt i vores samfund: En demokratisk magt baseret på flertallets beslutninger og en oligarkisk magt (fåmandsvælde) forankret i en snæver elites rigdom”

 

 

 

 

Finanskrise, klimaforandringer og voksende social og økonomisk ulighed har sat spørgsmålstegn ved den kapitalistiske økonomi, og givet den demokratiske socialisme ny vind i sejlene. Men hvordan kan økonomien styres mere demokratisk? Hvad betyder det at demokratisere ejerskabet? Hvilken rolle skal markedsmekanismerne spille? Og hvordan skaber vi en økonomi, der sikrer mest mulig frihed og indflydelse for den enkelte?

 

I oplægget vil Pelle argumentere for, at kimen til en fremtidig demokratisk økonomi allerede findes i de nordiske landes velfærdssamfund og erfaringer med demokratisk ejerskab.

 

Alle er velkomne.
Pelle signerer gerne bogen, som også kan erhverves på mødet.

 

Kontakt: Erik Voss. Tlf 5162 7211