Benny Dall: Stop dumpning af miljøfarligt slam

Vi skal passe bedre på vores vandmiljø, og derfor er det på tide, at folketinget vedtager et forbud mod at dumpe miljøskadeligt slam. Sådan siger Benny Dall, der er en af de politikere fra Enhedslisten, du kan stemme på til det kommende folketingsvalg. Benny Dall er opstillet i Kolding, og du kan stemme på ham i hele Sydjylland.

  • Der skal hverken klappes miljøfarligt slam ud for Trelde Næs, i Øresund eller andre steder i Danmark.  Slam, der skal graves op for at bygge Marina City i Kolding eller Lynetteholmen i København, hører ikke hjemme i vandmiljøet. Vandmiljøet er i forvejen er voldsomt belastet.  Derfor foreslår jeg et totalt forbud mod at klappe opgravet slam i danske farvande.
Benny Dall har i årevis kæmpet for, at Kolding Kommune ikke får lov til at klappe miljøskadeligt slam ud for Trelde Næs

Benny Dall har i årevis kæmpet for at stoppe dumpning af miljøskadeligt slam. I byrådet afslørede han, at Kolding Kommunes ansøgning om at klappe Marina City-slam ved Trelde Næs var mangelfuld og at det opgravede slam er langt mere skadeligt, end Kolding Kommunes rådgivningsfirma NIRAS hævdede.

https://kolding.enhedslisten.dk/mere-natur-i-stedet-for-klapning-og-marina-city/

https://kolding.enhedslisten.dk/hidtil-ukendt-notat-marina-city-slam-foerer-til-doede-muslinger-og-vissent-aalegraes-i-lillebaelt/

Benny Dall mener, at slammet i stedet skal genbruges eller tørres og anbringes i sikre lagre på land. Det er en dyrere løsning, men det tager højde for den natur, der er under havets overflade.

  • Det gælder også slam, der graves op i forbindelse med havneudvidelser og for at sikre dybden i eksisterende havne. Havet er ikke en skraldespand. Muslinger får åndenød og livgivende ålegræs mangler lys og kan ikke gro, fordi vi sviner vandmiljøet til med farligt slam. Stop det!

https://kolding.enhedslisten.dk/benny-dall-er-roed-og-groen-nu-kan-du-ogsaa-stemme-paa-det-tidligere-byraadsmedlem-til-folketingsvalget/

Enhedslisten holder øje med vores vandmiljø. Alene i 2022 har Miljøstyrelsen udstedt 21 klaptilladelser. Det skal være slut, mener liste Ø