Besparelser på sundheden

Sæt selv tre nuller bagved tallene.

Sundhedsområdet er al forebyggelse, tandpleje, genoptræning, lokalpsykiatri

Byrådsflertallet vil spare på en række forebyggende indsatser af meget forskellig karakter. Alle indsatser er virksomme og en del af dem kommer især de mindst bemidlede til gode.

Derfor vil firkløveret ikke spare på nogen som helst af indsatserne.

Men her flertallets liste:

2020 2021 2022 2023 I alt
Gang i knæene -120 -160 -160 -160
Lær at tackle tilbud -417 -556 -556 -556
Tilskud til rygestopmedicin -500 -500 -500 -500
Drifteffektivisering i sundhedsfremme -45 -45 -45 -45
Tandplejen -225 -225 -225 -225
Gang i knæene -32 -32 -32 -32
Osteoporosetilbud -62 -62 -62 -62
Naturkræfter -80 -80 -80 -80
Drifteffektiviseringer og serviceforringelser -200 -200 -200 -200
Nedlukning jul døgnrehabilitering -254 -254 -254 -254
50% nedlukning i sommerferien samme -313 -313 -313 -313
Sundhed i alt -2.248 -2.427 -2.427 -2.427 -9.529