Børnepasning eller opbevaring.

Sæt selv tre nuller bag alle tallene

Børnepasning.

Det er udgifterne til dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Og i nogen udstrækning indsatsen i forbindelse med glidende overgang, altså skolestart.

Flertallet vil spare:

2020 2021 2022 2023 I alt
Børnepasning i alt -18019 -22956 -24261 -24261 -89.497

 

Firkløveret mener at området i forvejen er presset, og har arbejdet for at normeringerne bliver bedre. Det er der udsigt til at den nye regering kommer til at bidrage til.

Som politiker er forståelsen at hvis forvaltningen ikke kan komme på besparelser de kan forsvare eller forklare så foreslår de ”generelle besparelser”. Altså besparelser der ikke er konkrete men som efter politisk vedtagelse bliver gennemført administrativt. Dvs det er rigtigt svært at spå om hvordan det kommer til at ske, men for det meste er den eneste vej at afskedige folk. Regn med at en ansat koster 400.000. Så kan du selv gøre regnestykket.

Det anslås af forvaltningen at besparelserne på børn og uddannelse vil koste 100 fuldtidsansatte lærere, pædagoger og medhjælpere jobbet. Det er i praksis i nærheden af 150 fyringer da alle ikke er fuldtidsansatte.

En af de store poster er besparelsen på mad i vuggestuer. 5 mio. om året er helårsbesparelsen. Nu spiser vuggestuebørn ikke mad for 5 mio. om året. Hoveddelen af omkostningen er køkkenhjælp og andet der får madordningerne til at fungere. Når man fjerner alt det presses personalet, fordi de nu ikke ”bare” skal servere maden, rydde op osv, men ofte vil blive nødt til at varme mad o andet. Så ud over det er dårlig ide at lade familierne selv sørge for mad til deres unger i vuggestuen, så er det også en skjult nednormering.

Her er den konkrete liste over de vedtagne besparelser punkt for punkt. Firkløveret støtter ingen af dem, og har fundet finansiering af at undgå det kommer til at ske. Det er altså ikke nødvendigt. Men et valg!

2020 2021 2022 2023 I alt
Generelle besparelser daginstitutioner -6940 -5.397 -6.170 -6.170
Generelle besparelser dagplejen -1100 -1.350 -1.600 -1.600
Harmonisering af åbningstid -3334 -5.000 -5.000 -5.000
Forældrebetalt madordning i vuggestuer -3497 -5.245 -5.245 -5.245
Nedlæggelse gæstehuset ved Engsøens Børnehus -509 -764 -764 -764
Nedlæggelse af spiregruppen -550 -1.100 -1.100 -1.100
Vedligehold grønne områder -200 -200 -200 -200
Afskaffelse PAU elever -34 -323 -605 -605
Arbejdsmiljø pulje -292 -292 -292 -292
Ledelse og administration -413 -660 -660 -660
PPR børneområdets andel -150 -225 -225 -225
Bedre opstart og overgange -1000 -2.400 -2.400 -2.400
Børnepasning i alt -18019 -22956 -24261 -24261 -89.497