Byrådet må afvise Dansk Industris trusler

Pressemeddelelse fra Enhedslisten, Kolding 17/11 2020:

Havnevirksomhederne siger, at de er skuffede over, at de ikke er inviteret til dialog. Nu tilkendegiver de, at dialogen skal foregå via advokater. Og de truer direkte byrådsmedlemmerne med mulige erstatningskrav. Hvem tror, der kommer en god dialog ud af det?

Enhedslisten var med til at opsige det forlig, der ville have betydet fuldstændig lukning af erhvervshavnen. Det går vi ikke ind for. Vi har faktisk været med til at sikre, at  havnevirksomhederne fik den dialog, de efterlyste. Vi mener nemlig, at der både skal være plads til by og havn. Men havnen er vores fælleseje, og derfor er havnearealernes fremtid byrådets ansvar. Det må havnevirksomhederne respektere. Ellers kommer hverken by eller havn nogen vegne.

Enhedslisten støtter det havneforlig, som byrådsflertallet nu er enige om. Efter vores opfattelse indebærer aftalen groft sagt en mulighed for, at Sydhavnen kan udvikles med plads til boligområder og små virksomheder, mens Nordhavnen forbliver erhvervshavn. Det er det Enhedslisten går ind for.

Det er en god plan, som ikke skal undergraves af nogle få virksomhederes økonomiske interesser. For Enhedslisten betyder det blandt andet, at risikovirksomheder som Danish Agro og Svane Shipping må flytte væk. Store kunstgødningslagre på Sydhavnen forhindrer byudvikling og boliger. Desuden betyder det, at byrådet skal have hånd i hanke med den fortsatte udvikling på havnen. Selvfølgelig i dialog med havnevirksomhederne og i respekt for indgåede aftaler.

Det vil havnevirksomhedernes organisation Dansk Industri forsøge at forhindre. Organisationen har i følge JydskeVestkysten sendt en ”meget kraftig advarsel til byrådet”. Dansk Industri mener, at det er i strid med havneloven og planloven, hvis Koldings byråd skal spørges til råds. Og nu truer organisationen også med advokater. Sikke en demokratiopfattelse!

Virksomhedernes økonomiske interesser må ikke få lov til at stå over borgernes interesser. For Enhedslisten betyder det, at det er borgerne og byrådet, der bestemmer. Det bør selvfølgelig fremgå klart og tydeligt af den plan for havnen, som byrådet om kort tid skal vedtage.

Vi håber, at lokaldemokratiet står sin prøve imod presset fra dyre advokater og økonomiske interesser.