Ingen hjælp til dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet

Sæt selv tre nuller bag alle tallene

Arbejdsmarkedsområdet:

Området omfatter jobcenterindsatser, Særligt tilrettelagt Uddannelse (typisk handicappede) Forberedende Grund Uddannelse (typisk unge med ikke boglig tilgang og eller social ustabil baggrund).

Flertallets konkrete besparelser har alle det til fælles at servicen især forringes for dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Socialt udsatte, borgere med sociale eller psykiatriske udfordringer og ikke mindst handicappede der fuldstændig svigtes.

Firkløveret vil ikke spare på området, men i stedet tilføre 1.5 mio. om året til forsøg med nye indsatser for dem der har det sværest ud fra en inddragende tilgang. Vi er nødt til at ændre tilgangen til borgerne, så de ikke systemgøres, men i stedet får den hjælp de selv efterspørger.

Flertallets spareliste ser således ud:

2020 2021 2022 2023 I alt
Borgerrettede tilbud

eksterne leverendører (udsatte og handicappede)

-3375 -3375 -3375 -3375
Rammebesparelser -2700 -2700 -2700 -2700
Sprogskolen -1000 -1000 -1000 -1000
Justering FGU midler -767 -767 -767 -767
Job og sprogtræningsforløb -909 -909 -909 -909
talentudviklere -272 -272 -272 -272
Ungepsykolog -369 -369 -369 -369
Brandkadetter -175 -175 -175 -175
Udskrivningskoordinator -245 -245 -245 -245
Fysiotepeut -292 -500 -500 -500
Samarbejdsaftale Crossfitt -200 -200 -200 -200
Arbejdsmarksområdet i alt -11804 -12012 -12012 -12012 -47.840

Den grundlæggende forskel mellem byrådsflertallets og firkløverets budgetforslag:

Byrådsflertallet foretaget nedskæringer for omkring 350 millioner i løbet af de næste fire år. Overskuddet fra den øvelse puttes i flere forskellige skuffer. Dvs de lægges til side for at kunne bruges på forskellige fremtidige udgifter.

Firkløveret afviser af spare 350 mio. og henter pengene op af skufferne.

Man kan sige at flertallet sparer op til fremtidige opgaver, mens firkløveret sætter fremtiden på stand by de næste par år for at kerne velfærd såsom skoler, daginstitutioner, sociale indsatser, hjemmehjælp og meget andet ikke bliver ringere end den er i dag.

Firkløverets holdning er at kernevelfærden ikke må gøres ringere end den er i dag. Skal der investeres i fremtidige nye projekter, infrastruktur, institutioner, skoler og andet må det ske