Det Sociale område nedsables

Sæt selv tre nuller bag alle tallene

Socialområdet.

Området dækker alle sociale indsatser til udsatte, væresteder, handicappede børn og meget andet.

Firkløveret vil ikke spare men tilføre området penge fordi presset er stigende, med flere sociale og ikke mindst psykiatriske udfordringer:

Beløb i hele 1000

2020 2021 2022 2023 I alt
-5.000 -7.500 -9.000 -10.000 -31.500

Byrådsflertallet vil spare på følgende:

2020 2021 2022 2023 I alt
Ressoucetilpasning natarbejde -150 -300 -300 -300
Ledsagelse ferieture -120 -120 -120 -120
Reduktion i Alkoholbehandlingen -555 -1.111 -1.111 -1.111
Stofbehandling -250 -250 -250 -250
Flytning af værestedet de frie fugle -48 -96 -96 -96
Personalereduktion Trappen -370 -370 -370 -370
Lukning af dagtibud Marielund -600 -600 -600 -600
Revanche -230 -460 -460 -460
Sundhedsplejen -800 -1.000 -1.000 -1.000
Reduktion §18 midler -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Placering af tilbuddet Regnbuen -600 -600 -600 -600
Aflastning børn og unge -500 -500 -500 -500
Socialområdet i alt -10.723 -14.407 -15.907 -16.907 -57.944

Det er et kludetæppe af besparelser. Så lad os ta de vigtige fra en ende:

Ledsagelse ferieture: I dag tilbyder Kolding Kommune handicappede børn at betale for deres hjælper ledsagelse i 5 feriedage. Det vil flertallet begrænse til 3 dage.

Handicaporganisationerne har i årevis talt for at ordningen burde dække 7-8 dage så handicappede familier kunne holde ”rigtige” ferier. Altså en uge sydpå eller andet.

Besparelsen rammer de dårligst stillede hårdest da de ikke har råd til både at betale for deres ferietur og samtidig den omkostning der følger når de skal betale for deres medhjælper.

Reduktion i alkoholbehandlingen, stofbehandling og Sundhedsplejen er alle velfungerende og betydningsfulde forebyggende indsatser. Det dummeste område at spare på. Her fanger man problemer og hjælper inden det bliver rigtigt svært.

Værestedet de frie fugle skal flytte på Låsbyhøj, hvilket de selv er meget imod. Et dumt sted at spare.

Læs om dem her: https://www.kolding.dk/borger/handicap-psykiatri-og-misbrug/hjemlose-og-socialt-udsatte/vaeresteder-for-socialt-udsatte/vaerestedet-de-frie-fugle

Regnbuen er et værested for aktive stofmisbrugere. Det har årevis været et betydningsfuldt møde- og støttested for brugere med flere udfordringer i livet. Flertallets beslutning lyder på at de skal flytte til Folkekøkkenet på Haderslevvej. Brugerne er ikke blevet spurt eller inddraget. Det er et dumt sted at spare, og når ordren kommer ovenfra bliver resultatet sjældent særligt godt.

Læs om Regnbuen her: https://www.kolding.dk/borger/familie-boern/hjemloese-og-socialt-udsatte/vaeresteder-for-socialt-udsatte/vaerestedet-regnbuen

Reduktion §18 midler;

  • 18 midler er delvis statsmidler og delvis kommunale midler der finansiere Kolding Kommunes frivillige arbejde, foreningsarbejde og ikke mindst vores væresteder.

Byrådsflertalllet vil spare på området, men har ikke specificeret hvad de vil spare på. Så det kan være alt fra foreningsarbejde, Cafe paraplyen, Folkekøkkenet eller andet. Ingen ved det.

Det er almindeligt anerkendt at kommunen ”får rigtigt meget for pengene” gennem §18 midlerne. Det dummeste sted at spare.