Enhedslisten i spidsen for hjælp til handicappede

Liste Ø har fået sin første formandspost i byrådet. Enhedslistens genvalgte byrådsmedlem, Benny Dall bliver formand for Udvalget for Handicap- Hjælpemiddel- og Socialøkonomi.

Benny Dall får nok at se til:

”Det er et område hvor vi har store udfordringer. Vi er langt bagud i forhold til tilgængelighed, altså handicappedes mulighed for selvhjulpent at komme frem og rundt i byen. Vores service på tildeling og vedligehold af hjælpemidler er i årevis blevet kritiseret af brugerne, der har peget på,  at udliciteringen til Falck for år tilbage blot har gjort forholdene værre”

Udover den nye formandspost bliver Enhedslisten også repræsenteret i to flere udvalg end tidligere.

Enhedslisten for plads i følgende udvalg:

Økonomiudvalg, Plan-og Bolig- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, Børne-og Uddannelsesudvalget, Social- og sundhedsudvalget og Handicap- Hjælpemiddel- og Socialøkonomi udvalget.

”Med konstitueringsaftalen får vi betydelig mere indflydelse. Især formandskabet for det nye Handicap Hjælpemiddel og Socialøkonomi er en anerkendelse af det store arbejde vi allerede har gjort på området. Så der er mere end nok at tage fat på. Det bliver spændende, og vi skal lykkes med at gøre det langt bedre end nu”