Enhedslisten: Stop klapning. Nu skal der handles. Løsningen findes i Hamborg.

Havneslam skal ikke dumpes. Det skal genanvendes. Det enkle synspunkt har fra begyndelsen været Enhedslistens holdning til, hvad der skal ske med opgravet og forurenet havneslam. Lillebælt kan ikke vente. Nu skal der ikke bare snakkes. Der skal handles. Enhedslistens byrådsmedlem, Benny Dall har et forslag.

  • Jeg foreslår, at vi indleder et samarbejde mellem Kolding Havn og Hamborg Havn. I Hamborg har de nemlig fundet en løsning, hvor de kort fortalt anbringer det forurenede havneslam i noget, der ligner en salatslynge. Når slammet kommer i omdrejninger, skilles sand og finere stoffer fra hinanden.

Formålet med Enhedslistens forslag er, at nyttiggøre bundsediment fra uddybning af havneanlæg og sejlrender og dermed helt undgå klapning. Enhedslistens forslag kommer til behandling i Miljøudvalget i slutningen af september.

Kolding kommune har søgt miljøstyrelsen om tilladelse til at klappe  360.000 kubikmeter havneslam i Lillebælt i forbindelse med planerne om at bygge Marina City. I første omgang var kun Enhedslisten imod, men senere har både Merete Due Paarup fra det Radikale Venstre og SF ændret holdning og er nu også imod. Enhedslisten har tidligere fået hele byrådets opbakning til, at forvaltningen skal undersøge, om der findes alternativer til at dumpe havneslam på havbunden.

  • Redegørelsen fra forvaltningen er ikke kommet endnu, men når jeg spørger til det, virker det ikke som om, at de tror på andre løsninger end at dumpe slammet. Derfor foreslår jeg at vi lærer af Hamborg Havn, siger Benny Dall

Rullepresse og salatslynge

Hamborg havn har udviklet et såkaldt Metha anlæg, der bearbejder opgravet slam fra floden Elben. Procesingeniør Hans-Dieter Detzner forklarer på havnens hjemmeside, hvordan materialet først anbringes i et højteknisk anlæg, der fungerer som en salatslynge, der skiller sand og finere stoffer fra hinanden. Det såkaldte Metha-materiale, der bliver tilbage, bliver efterfølgende afvandet i en højtrykspresse. På samme måde som i en rullepresse, som man brugte til at vride vasketøjet med i gamle dage.

Det rene sand bruges til byggemateriale og Metha-materialet bruges som opfyldningsmateriale.  Hamborg begyndte at udvikle anlægget for tyve år siden. Løsningen findes altså. Det er bare med at komme igang.

Enhedslistens miljøordfører i folketinget Mai Villadsen har i en række spørgsmål opfordret miljøminister Lea Wermelin til at sikre, at havneslam genbruges. Miljøministeren svarer generelt, at “råstoffer er en begrænset ressource, som vi skal værne om. Derfor skal vi selvfølgelig nyttiggøre det materiale der er egnet hertil.” Men miljøministeren er ikke på vej med indgreb mod klapning.

Enhedslisten vil forhindre, at kommunen får tilladelse til at grave 360.000 tons slam op og bagefter dumpe det. Ansøgningen om at dumpe materialet i Lillebælt er et led i planen om at udvide lystbådehavnen og bygge Marina City.
  • Vi skal ikke give op. Vi skal udvikle ny teknik og finde miljørigtige løsninger. Det kunne være et flydende skib med en rulle-presse ombord. Det kunne måske endda blive en god forretning. Der er masser af opgravet havneslam overalt i Danmark, der bare bliver dumpet. Det kunne blive Koldings sejlende rullefabrik. Det kan også være i en anden form. Det må vi finde ud af, siger Benny Dall.

Miljøstyrelsen har oplyst, at der i perioden fra 2016-2018 i Danmark årligt er klappet ca. 3,3 mio. m3 havbundsmateriale.