Enhedslisten vil forhindre nedlæggelse af boliger i Skovparken, Skovvejen og Munkebo

I aften beslutter flertallet i Koldings byråd at nedlægge gode familieboliger i Skovparken, Skovvejen og Munkebo. Nedrivning af boliger er en konsekvens af “ghettoloven”, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti står bag.

Enhedslisten i Kolding vil bevare boligerne og stiller på byrådsmødet forslag om forhandlinger med den nye boligminister efter folketingsvalget.

Hele byrådet er ellers enige om, at Skovparken, Skovvejen og Munkebo ikke er hårde ghettoer og har forsøgt at få Bygnings- og Boligministeriet til at give dispensation fra nedrivninger. Det er ikke lykkedes.

I følge “ghettoloven” er byrådet og boligforeningerne nu tvunget til at lave en handlingsplan for nedlæggelse af boliger. Planen betyder, at Munkebo skal rive 36 lejligheder ned, og at Skovvejen og Skovparken skal nedlægge over 350 lejligheder. Den handlingsplan støtter byrådsflertallet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall foreslår, at byrådet dropper planen og i stedet afventer folketingsvalget. Efter valget kan Kolding Kommune optage forhandlinger med den nye boligminister, der kan forventes at være mere lydhør over for den almene boligsektor end den nuværende minister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.

“Enhedslisten er konsekvent imod Christiansborgs angreb på Koldings boligkvarterer. Vi tror ikke på, at nedrivninger og tvangsflytninger løser sociale problemer. Det skaber kun utryghed”, siger Benny Dall.
Gruppen “Almen Modstand Bevar Munkebo/Skovparken/Skovvejen Kolding kæmper for at bevare almene boliger i Kolding
De Radikale er også imod ghettoloven. De Radikales byrådsmedlem i Kolding, Jesper Elkjær har taget forbehold for sin stemmeafgivning.
Se hele Enhedslistens forslag her:
Enhedslisten foreslår:
– at Kolding Kommune afstår fra at vedtage handlingsplaner for boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen.
– at Kolding Kommune optager forhandlinger med den kommende boligminister med det formål at søge at undgå omdannelse af almene familieboliger i områderne, med henvisning til den aktuelle boligmangel i Kolding Kommune.
Begrundelse for forslaget:
Kolding Kommune og Boligforeningerne i de berørte områder har over længere tid forsøgt at forhandle med boligministeriet for at undgå omdannelser og især for at undgå nedrivninger af familieboliger.
Forhandlingerne er ikke endt med et tilfredstillende resultat for Kolding Kommune, når der henses til at der er general boligmangel i kommunen, og især er mangel på billige almene boliger. I 2018 opgjorde boligforeningerne således at der samlet stod over 5000 på venteliste til almene boliger i kommunen.
2. Forslag
Såfremt ovenstående ikke vedtages foreslås flg.:
Enhedslisten foreslår:
– at Kolding Kommune indsender forslag om dispensation fra omdannelse vedtaget på byrådsmødet 29. Januar, som handlingsplan for udvikling af boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen.
– at Kolding Kommune indleder forhandlinger med den kommende boligminister om konkretisering af forslagene, således at de kan udgøre handlingsplaner for områderne.
Begrundelse for forslaget:
Dispensationsansøgningerne, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 29. Januar, udgjorde, hvad Enhedslisten betragter, som et tåleligt kompromis mellem Kolding Kommune og boligforeningernes indstilling på den ene side, og ministeriets holdninger på den anden side.
Dispensationsansøgningererne bør fortsat udgøre grundlaget for de forhandlinger der fortsat skal pågå mellem Kolding Kommune og ministeriet.