Enhedslistens kommentar til økonomien i Kolding kommune.

Venstre tager ansvar, meddelte Merete Due Paarup meget bestemt her i avisen (21/8), med henvisning til kommunens katastrofale økonomi. Det fremgik desværre ikke klart hvad Venstre tager ansvar for, eller hvordan.

Det er ellers på høje tid.

Kommunens økonomi er ikke pludselig blevet dårlig. Den har konsekvent udviklet sig i den gale retning, siden Venstre kom til magten.

Sænkning af dækningsafgiften har indtil nu kostet over 200 mio. Og koster fortsat et tab på knap 40 mioårligt.

Hertil kommer, at det ikke har været muligt at præstere et overskud på driften, som er forudsætningen for at bruge 200 mio anlæg og udvikling, men pengene er brugt alligevel.

At denne udvikling forværres af merforbrug på skole og socialområderne, gør det værre javel.

Imidlertid er det ikke katastrofens årsag.

Retningen Venstre har lagt siden 2010 har ganske enkelt vist sig forfejlet.

Det er ikke muligt både at afvikle service og velfærd og samtidig udvikle kommunen. Man kan ikke skære på service til skoler, daginstitutioner og handicappede og samtidig få borgernes eller ansattes accept af investeringer i store fremtidige projekter eller omfartsveje betalt af nedskæringskroner. Man bliver nødt til at vælge.

Enhedslisten vælger at prioritere velfærd højest.  Så må andet vente.

Venstre har truffet et andet valg, med alvorlige konsekvenser for hele vores kommunes sammenhængskraft.

Udfordringen er at finde et indtægtsniveau, som gør både velfærd og udvikling mulig.

Det vil også give den arbejdsro og sikkerhed for de ansatte, som er en forudsætning for at lykkes som kommune.

På den baggrund er Merete Due Paarups afsluttende bemærkning om, at vi har revisorens ord for at være en veldrevet kommune helt grotesk.

Ja tallene stemmer. Regnearkene går op, men regneark løser ikke de grundlæggende udfordringer. Det kræver politiske svar som vi desværre fortsat venter på,

Det haster.