Forslag fra liste Ø: Vikarbureau skal hjælpe ledige i arbejde

En række ledige i Kolding har akut brug for hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Ikke mindst de arbejdsløse, der er ramt af kontanthjælpsloftet, der betyder, at de får beskåret kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis de ikke skaffer sig 225 timers arbejde inden for et år. Derfor foreslår Enhedslisten i forbindelse med budgetforhandlingerne, at kommunen tager initiativ til at oprette et vikarbureau.

  • Flertallet i byrådet har slet ikke sat tilstrækkeligt med midler af til at hjælpe de mennesker. Derfor foreslår vi et vikarbureau, der kan gøre meget fornuftigt for kommunens ledige og bruge kommunens store know-how på området. Vikarbureauet kan hjælpe de ledige med at få tilknytning til arbejdsmarkedet, siger byrådsmedlem Benny Dall.

I Enhedslistens forslag står der blandt andet:

Enhedslisten ønsker afdækket mulighederne for at starte et socialt ansvarligt vikarbureau i kommunalt regi, henvendt til ovenstående grupper af borgere og virksomheder der ønsker at udvise social ansvarlighed.

Vi er klar over at Kolding Kommune desværre, ikke lovligt, kan drive konkurrerende virksomhed.

Forslaget er derfor at vi udnytter den omfattende kommunale knowhow til etablering af ordningen med det sigte at selvstændiggøre den som social økonomisk virksomhed.

  • Vi kan gøre det helt lovligt ved at lave det som et projekt for et vikarbureau, altså en slags prototype. Derefter kan vi udskille vikarbureauet som en virksomhed, der er kommunalt ejet. Eller for den sags skyld privat ejet, hvis de borgerlige hellere vil være med til det. Vi mener dog, at det bedste ville være et kommunalt ejet vikarbureau, siger Benny Dall.

Forslaget er en del af den overordnede indsats for solidaritet mod fattigdom, som Enhedslisten for et år siden lagde frem i byrådet. Forslagets formål var, at afbøde de negative virkninger af de seneste års stramninger af lovgivningen for overførselsindkomster.

Flertallet i byrådet har afvist begge Enhedslistens forslag.