GHETTOLOVEN: Byrådet gør det sværere at finde en billig lejlighed i Kolding

Enhedslisten har fokus på at skaffe så mange billige boliger som muligt. Mange familier har brug for at få en ordentlig lejlighed til en pris, de kan betale.  Derfor foreslog Enhedslisten på det seneste byrådsmøde, at alle lejere i Kolding skal have mulighed for at bo i de nye private lejligheder, der som følge af ghettoloven bliver privatiseret i Skovparken. Kun Hanne Dam og Benny Dall fra Enhedslisten stemte for forslaget.
“Desværre ønskede byrådsflertallet at fastholde, at de fattigste og mest trængte stadig skal formenes adgang til billige boliger. Det er trist og rammer hårdt. Det er ganske enkelt urimeligt”, siger Benny Dall.
Ghettoloven rammer Skovparken, Skovvejen og Munkebo hårdt. Loven betyder, at folk på  overførselsindkomster er udelukket fra at flytte ind i området. Ligesom udlejningskriterierne også udelukker tidligere dømte og andre grupper. Forskelsbehandlingen betyder, at det bliver endnu sværere at finde en billig bolig i Kolding.
Ghettoloven betyder også, at boligforeningen i Skovparken har besluttet sælge fire boligblokke til private for at undgå nedrivning. I forbindelse med salget kunne byrådet have sikret, at familier, der har brug for en god og billig bolig, kunne leje sig ind i de nye private lejligheder. Men byrådet har besluttet, at de nye private lejligheder skal lejes ud efter de samme kriterier som de almene lejligheder i området. Det betyder, at blandt andre lejere på overførselsindkomst ikke kan søge om at bo i de nye lejligheder. 
Benny Dall og Hanne Dam kom i mindretal, da de ville sikre billige lejligheder til koldingenserne.
Enhedslisten stillede på byrådsmødet forslag om, at fritage de frasolgte boliger fra udlejningskriterierne.
Liste Øs forslag: Boligerne udlejes på almindelige lejevilkår, og må ikke pålægges andre udlejningskriterier, end de der måtte fremgå af almindelig lejeret.
Huslejeniveauet er som udgangspunkt på nuværende niveau, og reguleres fremefter efter de almindelige lejebestemmelser.
“Vi havde en gylden mulighed for at genåbne for udlejning af en del af Skovparken til de, der har mest brug for billige og ordentlige boliger. Derfor foreslog vi, at der ikke må indføres begrænsninger i udlejning af de kommende private boliger. Samtidig ønsker vi at begrænse de private investorers mulighed for at tage højere leje, end den boligforeninger tager”, siger Benny Dall.
Alle andre partier stemte mod Enhedslistens forslag.
De nye private lejemål i Skovparken skyldes, at ghettoloven kræver, at der højst må være 40 procent almene boliger i et såkaldt hårdt ghettoområde, som Skovparken er udpeget til at være. For at undgå lovens krav om nedrivning af gode almene boliger har boligforeningen i Skovparken besluttet sig for at sælge fire blokke til private investorer.