Grønne åndehuller for borgerne er vigtigere end grønt lys til investorerne. Nej tak til Marina City.

Marina City er ikke til gavn for Koldings borgere, og det er slet ikke til gavn for de mange mennesker, der bor i Tved og Rebæk området. Der er i forvejen tæt bebygget. Med Marina City  skal der bygges yderligere 325 nye boliger tæt på Skamlingvejen.

Marina City bliver en uskøn prop med byggeri i op til otte etager. En enkelt bygning får endda tilladelse til at rage 16 etager op. Det åbne område med udsigt til fjorden forsvinder og bliver i stedet plastret til med cement og byggeri.

Enhedslisten vil hellere have, at området er et frirum for de mennesker, der i forvejen bor i højhusene og de omliggende kvarterer. Vi synes, at Koldings borgere skal kunne gå eller cykle en tur langs fjorden i naturlige omgivelser. Fra inderhavnen til Rebæk og videre langs fjorden bør der være en grøn passage til glæde for alle.

Det er her i området bag de gamle eksportstalde, der skal bygges 325 nye boliger

Derfor stemmer Enhedslisten som eneste parti i byrådet nej til Marina City. Vi stemte også imod, da flertallet i byrådet gav tilladelse til fire store boligtårne på Cirkuspladsen mellem Tvedvej og Kløvervej. Grønne åndehuller for borgerne er vigtigere end grønt lys til investorerne.

Marina City medfører, at en del af fjorden skal inddæmmes og opfyldes. Det betyder, at der skal graves slam op af fjorden, der efterfølgende klappes i Lillebælt. Klapning af fjordbund er ikke miljømæssigt forsvarligt. Opgravet materiale bør i stedet tørres og genbruges. Byrådet forventer, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet giver de nødvendige tilladelser i løbet af foråret. Enhedslisten håber, at de siger nej. Og så har vi en helt ny situation for Marina City.

Marina City betyder også, at Lystbådehavn Nord skal nedlægges og bådene flyttes til Marina Syd. Den del af planen støtter Enhedslisten, så længe det ikke medfører, at der skal laves opfyldning i fjorden. Vi synes endda, at man skal gå et skridt videre og skabe et rekreativt område med sand, strand og gode bademuligheder. Det er en løsning, som rigtig mange borgere i Kolding kunne få glæde af.