Hidtil ukendt notat: Marina City slam fører til døde muslinger og vissent ålegræs i Lillebælt

Muslinger får åndenød og livgivende ålegræs bliver hårdt ramt, hvis Kolding Kommune får tilladelse til at klappe store mængder slam ud for Trelde Næs. Det fremgår af et hidtil ukendt notat, som Enhedslisten har gravet frem. 

Enhedslisten har gravet sig ned i de mange papirer, rapporter og notater, der ligger til grund for byrådets beslutning om at søge tilladelse til at opgrave og klappe 360.000 m3 forurenet materiale fra  bunden af Kolding fjord.

Benny Dall, byrådsmedlem for Enhedslisten:

  • “Miljøet kommer til at betale en høj pris for prestigeprojektet Marina City. Vi er modstandere af Marina City og har hele tiden kæmpet imod klapning, fordi vi mener, at dyr og planter kommer til at lide voldsomt under det. Med de nye oplysninger stiller vi forslag om at sætte hele projektet på pause”.
Muslinger får åndenød og risikerer at dø

Enhedslisten har som eneste parti stemt nej til Marina City. Resten af byrådet fra Dansk Folkeparti til SF har stemt for den nye bydel. Hele forudsætningen for Marina City er, at Miljøstyrelsen giver Kolding tilladelse til at opgrave og dumpe havneslam med tungmetaller og store mængder finkornet organisk materiale.

Kolding Kommune har betalt det rådgivende Ingeniørfirma NIRAS for at lave de miljørapporter, der skal bane vejen for at få de nødvendige tilladelser. I følge NIRAS vil det såkaldte sediment, der skal klappes, ikke skade miljøet væsentligt. Den påstand har Miljøstyrelsen ikke umiddelbart købt. Styrelsen har derfor bedt Mogens Flindt, lektor og Forskningsleder ved biologisk Institut ved SDU om at efterprøve NIRAS undersøgelser og modeller. Og han kalder NIRAS undersøgelse mangelfuld.

Forskningsleder Mogens Flindt gennemhuller som uafhængig ekspert NIRAS rapport om og klapning

Ekspert: “Det svarer til, at du spiser mursten i et års tid”

  • “Modelopsætningen er mangelfuld. For eksempel indeholder modellen ikke det fineste organiske materiale som spredes mest, og som har størst negativ effekt på lysklimaet og naturen. Sedimentet vil derfor spredes mere end beskrevet i Niras rapport. Lige når der bliver klappet, vil de dyr og planter, der befinder sig lige under, blive svært påvirket eller dø. Derudover giver spredning fra klappladsen en langtidspåvirkning, fordi der vil blive klappet i en længere periode. Muslinger og andre filtrerende dyr vil blive ramt. De får silt (finkornet materiale) og mudder i gællerne i stedet for plankton. Konsekvensen er, at de kommer på en længere slankekur og ikke kan holde til dette over længere tid. Det svarer til, at du spiser mursten et års tid. Så vil du jo også blive noget svækket”, siger Mogens Flindt

Mogens Flindt har stor erfaring med, hvordan sediment spredes på havbunden, og hvordan det påvirker dyr og planter. Han har blandt andet haft det nationale ansvar for udplantning af ålegræs, der er livgivende for fisk og smådyr. I følge Mogens Flindt har NIRAS ikke taget højde for, at det klappede materiale vil dæmpe lyset i vandet så meget, at ålegræs får sværere ved at gro.

  • “Alger og ålegræs vil også blive påvirket. Danmark har et miljømål for ålegræs, som vi skal nå for at opfylde vandrammedirektivet. Man skal huske på, at hvis man bliver ved med at udskyde eller forhindre det, kan vi ikke leve op til vores forpligtelser”, siger Mogens Flindt

Ålegræs opsamler og binder desuden næringsstoffer og CO2 på samme måde, som træer gør på landjorden.

Mogens Flindts notat har ikke været forelagt Koldings byråd, der udelukkende har taget stilling ud fra NIRAS analyser og modeller. I notatet konkluderer han, at NIRAS undersøgelse er utilstrækkelig:

“Jeg mener ikke at NIRAS med de beskrevne modelbegrænsninger leverer en tilstrækkeligt fagligt dokumenteret udredning af natur- og miljøkonsekvenserne af gravearbejdet i Kolding Fjord og klapningen ved Trelde Næs.” 

Mogens Flindt foreslår i notatet, at der laves nye modeller og beregninger. Resultatet af de analyser vil i følge forskeren være afgørende for, om det er miljømæssigt forsvarligt at give Kolding en klapningstilladelse.

Se hele det hidtil ukendte notat her:

https://kolding.enhedslisten.dk/laes-hele-notatet-om-konsekvenserne-af-klapning-ved-trelde-naes/

Vi ville gerne have spurgt Miljøstyrelsen om, hvilke konsekvenser ekspertens kritik får for Koldings klapningsansøgning. Styrelsen har siden juli været i besiddelse af det kritiske notat, men er trods flere henvendelser i forbindelse med denne artikel ikke vendt tilbage.

Benny Dall, Enhedslisten: Nu må byrådet sige stop for planlægning af Marina City, indtil de nye oplysninger er undersøgt

 

NIRAS ønsker ikke at udtale sig om kritikken og henviser til Kolding Kommune.  Her siger By- og Udviklingsdirektør, Merete Dissing:

  • Vi er i teknisk dialog med Miljøstyrelsen, og jeg forventer, at de har nogle ting, de vil have ændret. Hvis de siger, at der skal anvendes nye modeller, så gør vi det. Vi ønsker kun at følge de anvisninger, som Miljøstyrelsen kommer med. Vi kan ikke holde til, at der kan stilles spørgsmålstegn ved  troværdigheden.

Enhedslisten har anmodet om at få sagen på dagsordenen på næste møde i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Benny Dall siger:

  • Enhedslisten har hele tiden frygtet, at Marina City slammet vil sprede død og ødelæggelse i Lillebælt. Vi håber at overbevise flertallet om, at de ikke skal gennemføre et stort prestigeprojekt som Marina City på bekostning af miljøet i Lillebælt.