Kolding skal være Danmarks bedste by for borgere med handicap

Kommentar af Benny Dall, Formand for Kolding byråds Socialøkonomi- Handicap- og Hjælpemiddeludvalg, Enhedslisten:

Rettighederne for mennesker med handicap er under voldsomt pres. Det gælder på landsplan, og det gælder i Kolding. Som byrådsmedlem oplever jeg ofte berettigede klager fra borgere med handicap. Klagerne drejer sig om manglende tilgængelighed, manglende tilbud om uddannelse og manglende hjælp i eget hjem. Senest har pårørende til unge mennesker med handicap klaget over for lidt støtte til unge i eget hjem og mangel på tidssvarende bofællesskaber. En berettiget klage.

Det må vi gøre noget ved. Nu.

Min og Enhedslistens ambition er at Kolding skal være den bedste by at bo og leve i som menneske med handicap.

Det handler om at leve op til princippet om, at alle handicappede skal have den bedste støtte og hjælp til at leve et så normalt liv som muligt.

Skal vi virkeliggøre den ambition, kræver det en anden tilgang end den, vi har i dag.

Her er, hvad vi kan gøre.

VI skal se mennesket før handicappet. Det er vigtigt for os alle sammen, og det vil gøre samfundet rigere. Vi skal skabe muligheder for, at borgere med handicap kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor. Dvs. bydelsaktiviteter i de bydele, som mennesker med handicap er en del af.

Ingen skal vente på hjælp. Ventetid bryder mennesker ned. Massiv og hurtig indsats virker.

Inddragelse af pårørende. Familiemedlemmer skal være trygge ved kommunens hjælp til deres kære. De skal have ret til ”kun” at være pårørende og ikke løse opgaver, der må forventes at blive løst af professionelle.

Vi skal sikre lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Bedre uddannelsesmuligheder for både psykisk og fysisk handicappede unge især på erhvervsskoler og HF/ Gymnasier, men også målrettede tilbud til særlige grupper som blinde og kommunikationshandicappede mennesker, altså folk uden sprog.

Kolding kommune er håbløst bagefter, når det drejer sig om tilgængelighed. Vi har haft adskillige skandaler, som for eksempel dårlige adgangsforholdene til sygehuset. Eller på Låsbyhøj, hvor den centrale elevator blev fjernet under ombygningen, så gangbesværede og folk i kørestol nu må ringe efter hjælp for at komme indenfor. Det er for galt. Det må stoppe nu.

Vi skal have flere handicappede mennesker i arbejde. De skal forrest i køen til jobs, uanset om det er fuldtids- fleks- eller skånejobs.

Mennesker med handicap skal have hjælp til aktiv deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter. Også her skal vi sikre større tilgængelighed.

Jamen, kære Enhedslisten, det lyder virkelig dyrt. Hvordan vil I finde penge til det?  Sådan vil mange nok spørge.

Vores svar er, at de nedskæringer som byrådets flertal påbegyndte i 2019, skal skrottes. Det er et spørgsmål om at prioritere, hvad der er vigtigst.

Byrådsflertallet valgte for flere år siden, at sænke erhvervsbeskatningen fra 10 til 5.5 promille. Det koster os alle sammen 40 millioner kroner årligt i tabte indtægter. Penge der kunne være brugt på velfærd. Vi kan for eksempel også droppe et årligt tilskud til Vamdrup flyveplads og dermed spare tre millioner kroner. Det kan godt lade sig gøre at skaffe pengene. Det er et valg vi har. Enhedslisten ved godt, hvad vi vælger.

Enhedslisten vil prioritere velfærd frem for skattelettelser. Lad os sammen gøre Kolding til en by, hvor mennesker med handicap kan leve på lige vilkår med andre borgere i byen.