ligeløn på de kommunale arbejdspladser.

Tirsdag d. 13 marts blev en historisk dag for Enhedslistens byrådsarbejde i Kolding. Det blev dagen, hvor det for første gang lykkedes Enhedslisten at få vedtaget et forslag i økonomiudvalget. Forslaget gik ud på at få indføjet ligeløn som en del af Kolding Kommunes ligestillingspolitik. Det har ikke været tilfældet indtil nu.

Benny Dall, Enhedslistens byrådsmedlem er glad for at alle bakkede forslaget op.
”Jeg tror, de fleste af udvalgtes medlemmer overhovedet ikke vidste, at ligeløn ikke tidligere har været en del af ligestillingspolitikken. Alle var enige om, at det skal det selvfølgelig være fremover. Det er godt. Så har vi et grundlag at diskutere på, når vi skal definere, hvordan vi så gennemfører ligelønnen i praksis. Et lille skridt i den rigtige retning”
Til økonomiudvalgets møde 13. marts havde Enhedslisten stillet dette forslag om ligeløn:

Enhedslisten foreslår:

At indsats for reel ligeløn gøres til en del af Kolding Kommunes ligestillingspolitik.

At Kolding Kommunes ligestillingsredegørelse fremover indeholder statistikmateriale der belyser lønforskelle mellem kvinder og mænd såvel i samme jobs som på tværs af sektorer.

At der udarbejdes en handleplan for opnåelse af ligeløn såvel mellem mandlige og kvindelige kolleger og på tværs af sektorer i Kolding Kommune.

Begrundelse for forslaget.
Kvinder tjener i gennemsnit 15,4 % mindre end mænd (kilde: Danmarks Statistik)
Det er en sejlivet myte, at der skulle være ligeløn i Danmark. Nok står det i loven, at der skal være lige løn for lige arbejde, men der findes store lønforskelle.
Uligelønnen findes både mellem kvindelige og mandlige kolleger, der side om side varetager samme opgaver på den enkelte arbejdsplads
Men særligt når man sammenligner lønninger på tværs af fag, sektorer og brancher, slår uligelønnen igennem. Lønnen i de kvindedominerede fag halter fortsat langt efter niveauet i de fag, hvor der arbejder mange mænd, selv når man sammenligner faggrupper med samme uddannelseslængde.
I Enhedslisten mener vi at ligelønsproblematikken bør være en del af Kolding Kommunes ligestillingspolitik, og at der bør arbejdes målrettet på at opnå reel ligeløn på de kommunale arbejdspladser.