MANGEÅRIGT S-BYRÅDSMEDLEM MELDER SIG IND I ENHEDSLISTEN

61årige Hanne Dam har siddet i Kolding Byråd i knap tyve år. Det meste af tiden for Socialdemokratiet. De seneste godt halvandet år som løsgænger, men til kommunalvalget i november er hun klar til at stille op for Enhedslisten i Kolding.

Som konsulent på jobcentret i Kolding arbejder hun til daglig med mennesker som er et pænt stykke fra arbejdsmarkedet. Langtidsledige og misbrugere. Mennesker, som har det svært.

I sit politiske arbejde som medlem af Kolding Byråd har det også altid været denne gruppe mennesker, som har haft den største bevågenhed hos 61-årige Hanne Dam, som har været medlem af byrådet i knap tyve år.

I langt hovedparten af den tid har hun repræsenteret Socialdemokratiet, men i slutningen af oktober 2019 sagde hun farvel til sit parti i kølvandet på, at Hanne Dam forinden gik imod partiets linje, da kommunens 2020-budget skulle vedtages. Hanne Dam ville ikke stemme for nedskæringer på Regnbuen, værestedet for misbrugere. Efterfølgende har Hanne Dam i de seneste godt halvandet år været løsgænger i byrådet. Men nu har hun besluttet sig for at melde sig ind i Enhedslisten i Kolding, og hun er også klar til at stille op for Enhedslisten til det kommende kommunalvalg i november i år.

I sit arbejde som jobkonsulent arbejder Hanne Dam til daglig med nogle af de mest udsatte borgere – blandt andet misbrugere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Det er blandt andet borgere, som bor i den boligblok ved Stejlbjergvej, som kendes som ”Gorky Park”. For Hanne Dam er de udsatte borgere også hendes førsteprioritet i hendes arbejde som byrådsmedlem.

Tæt samarbejde

-Jeg har i de seneste halvandet år i byrådet haft et tæt samarbejde med Enhedslistens medlem af byrådet, Benny Dall, ligesom vi begge to i en række sager er gået sammen med byrådets to SF-medlemmer. Det gælder blandt andet i sagen om Kolding Havns fremtid, hvor vi fire sagde fra over for det forlig, som indebar en total nedlæggelse af havnen, konstaterer Hanne Dam.

Hun er selv vokset op i et hjem med en far, som var fagligt aktiv og socialdemokrat hele sit liv, men hun betragter det ikke som et stort spring at gå fra at være socialdemokrat og efterfølgende løsgænger i byrådet og til at melde sig ind i Enhedslisten.

-Det er i min verden ikke et stort spring. Enhedslisten står jo for de synspunkter, som socialdemokraterne efter min mening burde stå for. Enhedslisten har fokus på de borgere, som har det svært, og Enhedslisten er et parti, som har en social profil. For mig handler det om at bevare den sociale indignation i en tid, hvor uligheden i samfundet vokser, og her synes jeg, at Enhedslisten er partiet, som siger tingene, som de er, lyder det fra Hanne Dam. Hun føjer til, at det tætte samarbejde hun har haft med Benny Dall i byrådet også er en afgørende faktor for, at hun nu har meldt sig ind i Enhedslisten.

Mennesker i klemme

Som byrådsmedlem er hun næstformand for byrådets social- og sundhedsudvalg, ligesom hun sidder i kommunens fritids- og idrætsudvalg. Hanne Dam lægger ikke skjul på, at det er sagerne i socialudvalget, som har hendes største fokus, fordi hun også i sit civile arbejde som jobkonsulent møder nogle af de mennesker, som er i klemme, som er langt fra arbejdsmarkedet og kæmper med både fysiske, sociale og økonomiske problemer.

-Det kan være misbrugere, som der er rigtig mange af i Kolding Kommune, og her er det min opgave at prøve at åbne nogle døre, så de af misbrugerne, som har nogle ressourcer kan få en chance for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er hårdt arbejde, men det er også en glæde, når det nogle gange lykkes. I mit politiske arbejde kan jeg så trække på den viden og erfaring jeg får fra mit arbejde som jobkonsulent. Her oplever jeg i høj grad også bagsiden af medaljen af velfærdssamfundet, og jeg oplever, at der nogle gange er lidt for store huller i velfærdssamfundets sikkerhedsnet, understreger Hanne Dam.

Hædret af Margrethe

Og apropos medaljer – ja, så modtog Hanne Dam en sådan i december 2018. En fornem én af slagsen:  Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Fra ingen ringere end Dronning Margrethe.

Hanne Dam er ikke selv voldsom royal, men hun er nu alligevel stolt over den medalje hun fik overrakt i december 2018: Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Og hun har tænkt sig, at hun skal en tur til Amalienborg og takke Dronning Margrethe for medaljen – når det engang bliver muligt.

-Jeg ved godt, at Enhedslisten ikke er særlig royale, og det er jeg sådan set heller ikke. Men jeg er da alligevel stolt over den medalje, og jeg synes faktisk Margrethe er en sej kvinde. Så jeg har da tænkt mig, at jeg på et tidspunkt, når det bliver muligt skal over og takke for medaljen, som jeg fik på samme tidspunkt som tre af mine kolleger fra byrådet, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen og Oluf Lykke Nielsen, fortæller Hanne Dam.

Faktaboks 1:

Hanne Dam er 61 år. Hun har siddet i byrådet i knap 20 år. Hun er uddannet ved et forsikringsselskab. Har efterfølgende været ansat som medarbejder i en A-kasse, men har de seneste seks-syv år arbejdet som jobrådgiver ved jobcentret i Kolding. I sine yngre dage var Hanne Dam i en periode misbruger af forskellige narkotiske stoffer. Det har hun selv været meget åben om, og for mange år siden var hun med til at starte værestedet De Frie Fugle for misbrugere og deres pårørende. Hanne Dam har en søn på 35 år som arbejder som kølemontør samt en datter på 22 år, som er frisør. Hun har også et fem-årigt barnebarn, Lucy, som hun ser rigtig meget til.

Faktaboks 2:

Selvom Hanne Dam nu har meldt sig ind i Enhedslisten i Kolding fortsætter hun i indeværende byrådsperiode som løsgænger i byrådet. Det skyldes Enhedslistens interne regler, som siger at partiet ikke optager byrådsmedlemmer fra andre partier, da man i Enhedslisten mener, at et byrådsmandat tilhører partiet. Men som kandidat til kommunalvalget til november kan Hanne Dam stille op og blive valgt for Enhedslisten.