Mere natur i stedet for klapning og Marina city

Enhedslisten har som eneste parti i byrådet været konsekvent modstander af at klappe miljøskadeligt Marina City slam. Enhedslisten ønsker natur frem for prestigebyggeri.

Samtlige andre partier fra Dansk Folkeparti til SF har stemt for at opgrave og dumpe bundslam ud for Trelde Næs som led i Marina City projektet. Radikale og SF har i løbet af valgkampen  heldigvis ændret holdning. Forhåbentlig følger flere partier efter. 

Liste Ø var imod klapning før valget. Det er vi også efter valget.

Muslinger får åndenød og risikerer at dø

Muslinger får åndenød og livgivende ålegræs bliver hårdt ramt, hvis Kolding Kommune får tilladelse til at klappe store mængder slam ud for Trelde Næs. Det fremgår af et notat, som Enhedslisten har gravet frem. Enhedslisten har derfor foreslået, at sætte Marina City projektet på pause, men byrådsflertallet fastholder, at Marina city skal gennemføres som planlagt.

 

 

Kolding Kommune har betalt det rådgivende Ingeniørfirma NIRAS for at lave de miljørapporter, der skal bane vejen for at få de nødvendige tilladelser. I følge NIRAS vil det såkaldte sediment, der skal klappes, ikke skade miljøet væsentligt. Den påstand har Miljøstyrelsen ikke umiddelbart købt. Styrelsen har derfor bedt Mogens Flindt, lektor og Forskningsleder ved biologisk Institut ved SDU om at efterprøve NIRAS undersøgelser og modeller. Og han kalder NIRAS undersøgelse mangelfuld.

Forskningsleder Mogens Flindt gennemhuller som uafhængig ekspert NIRAS rapport om og klapning

Ekspert: “Det svarer til, at du spiser mursten i et års tid”

  • “Modelopsætningen er mangelfuld. For eksempel indeholder modellen ikke det fineste organiske materiale som spredes mest, og som har størst negativ effekt på lysklimaet og naturen. Sedimentet vil derfor spredes mere end beskrevet i Niras rapport. Lige når der bliver klappet, vil de dyr og planter, der befinder sig lige under, blive svært påvirket eller dø. Derudover giver spredning fra klappladsen en langtidspåvirkning, fordi der vil blive klappet i en længere periode. Muslinger og andre filtrerende dyr vil blive ramt. De får silt (finkornet materiale) og mudder i gællerne i stedet for plankton. Konsekvensen er, at de kommer på en længere slankekur og ikke kan holde til dette over længere tid. Det svarer til, at du spiser mursten et års tid. Så vil du jo også blive noget svækket”, siger Mogens Flindt.

I følge Mogens Flindt har NIRAS heller ikke taget højde for, at det klappede materiale vil dæmpe lyset i vandet så meget, at ålegræs får sværere ved at gro.

Se hele det kritiske notat her:

https://kolding.enhedslisten.dk/laes-hele-notatet-om-konsekvenserne-af-klapning-ved-trelde-naes/

Miljøstyrelsen kræver nye beregninger.

Som følge af notatet har Miljøstyrelsen krævet, at Kolding Kommune får NIRAS til at lave nye beregninger af miljøpåvirkningen. Først når de beregninger er foretaget, vil miljøstyrelsen tage stilling til, om Kolding kan få en klapningstilladelse. Hvis det bliver et nej, falder hele beslutningen om Marina City til jorden.

Benny Dall, Enhedslisten: Nu må byrådet sige stop for planlægning af Marina City, indtil de nye oplysninger er undersøgt

Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall siger:

  • “Enhedslisten har hele tiden frygtet, at Marina City slammet vil sprede død og ødelæggelse i Lillebælt. Den holdning tror jeg, vi deler med mange. Vi presser på for at få beslutningen om klapning lavet om. Foreløbig ser det ud til, at SF og Radikale har skiftet standpunkt og nu er enige med os. Det er godt. Vi følger sagen helt til dørs. Vi skal ikke have flere prestigebyggerier på miljøets bekostning.”