Naboer: Marina City slam ødelægger vores forsøg på at redde miljøet i Lillebælt og Vejle Fjord

Både Fredericia og Vejle kommuner lægger nu fornyet pres på Kolding i sagen om Marina City. Drop klapningen ved Trelde Næs og tænk på vandmiljøet, lyder den klare besked fra nabokommunerne. Enhedslisten i Kolding er enig med naboerne og foreslår et midlertidigt stop for planerne om Marina City.

Vejle Kommune har investeret 25 millioner kroner i projekt “Sund Vejle Fjord”. Et projekt, der med muslingebanker og ålegræs skal give nyt liv til Vejle fjord. Men pengene risikerer at være spildt, fordi Kolding Kommune vil dumpe store mængder miljøskadeligt bundslam ud for Trelde Næs.

Karl Erik Lund (O), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vejle Kommune er vred.

Karl Erik Lund, (O), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vejle er godt træt af Koldings klapningsansøgning. Foto: Flemming Hansen

 

“Det er jeg da pissetræt af”, siger Karl Erik Lund

Enhedslisten afslørede i slutningen af september måned, at Miljøstyrelsen ikke er tilfreds med den måde Koldings rådgivningsfirma, NIRAS har fremstillet miljøkonsekvenserne af Koldings klapning på. I et hidtil ukendt notat, som Miljøstyrelsen har bedt ekspert og forskningsleder, Mogens Flindt om at udarbejde, konkluderer han, at “Jeg mener ikke at NIRAS med de beskrevne modelbegrænsninger leverer en tilstrækkeligt fagligt dokumenteret udredning af natur- og miljøkonsekvenserne af gravearbejdet i Kolding Fjord og klapningen ved Trelde Næs.”

 

 

Læs mere om det hidtil ukendte notat her:

https://kolding.enhedslisten.dk/hidtil-ukendt-notat-marina-city-slam-foerer-til-doede-muslinger-og-vissent-aalegraes-i-lillebaelt/

Også i Fredericia er politikerne trætte af, at Kolding vil smide sit affald hos nabokommunerne. Christian Bro (S) Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune er bekymret for miljøet i Lillebælt.

Christian Bro, (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune følger med spænding, hvilke konsekvenser det nye notat får for Koldings klapningsansøgning. Foto: Fredericia Kommune.

 

“Notatet bekræfter den tvivl og usikkerhed, vi i forvejen har. Det understreger, at Lillebælt er et belastet farvand. Og så er det jo træls, at vi gør det værre, hvis Kolding får tilladelse til klapning”, siger Christian Bro.

 

 

 

 

Både Lillebælt og Vejle Fjord er ude af balance.  I Vejle har byrådet besluttet at genskabe en god økologisk tilstand i fjorden. I en fem årig periode vil kommunen udlægge nye muslingebanker og stenrev. Derudover vil Vejle plante nyt ålegræs, der skal være levested for fisk og smådyr.

Koldings rådgiverfirma, NIRAS hævder i Koldings klapansøgning, at klapning ud for Trelde Næs ikke vil få konsekvenser for livet  i Lillebælt og Vejle Fjord. Det er Teknik- og Miljøudvalgsformanden i Vejle helt uenig i.

Vejle Kommune planter ålegræs for at genoprette den økologiske balance i fjorden. Ålegræs opsamler næringsstoffer og CO2, lige som træer gør på landjorden.

 

 

“Det tror jeg ikke på. Der er jo enorm meget strøm i Lillebælt. Der er ikke nogen, der ved, hvor materialet ender henne. Vi bruger jo 25 millioner kroner på at genoprette Vejle Fjord. Vi hopper ikke på den første den bedste fra deres side”, siger Karl Erik Lund.

 

 

 

 

 

Kolding kommune har ansøgt om at opgrave 360.000 m3 slam i Kolding Fjord og efterfølgende klappe det ud for Trelde Næs. Miljøstyrelsen har besluttet at følge Mogens Flindts kritiske notat og har pålagt Kolding Kommune og NIRAS at lave nye modeller og analyser af de miljømæssige konsekvenser.

Enhedslistens byrådsmedlem, Benny Dall har i plan-, bolig- og miljøudvalget foreslået at stoppe al planlægning af Marina City, indtil der er lavet nye undersøgelser. Men ingen andre partier støtter forslaget. Derfor rejser Enhedslisten nu sagen i byrådet.

Vejle Kommune udlægger muslingebanker i Vejle Fjord. Slam fra Marina City risikerer at slå muslingerne ihjel