Nye erhvervsområder i Kolding skal være grønne

 

Flere varmepumper, solceller og vindmøller. Større fokus på udnyttelse af overskudsvarme og integration i fjernvarmesystemet. Det bør være helt naturlige krav til virksomhederne, når Kolding Kommune fremover udarbejder lokalplaner for eksisterende og kommende erhvervsområder.

Benny Dall, byrådsmedlem for Enhedslisten foreslår derfor, at Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (PBMU) undersøger, hvor store mulighederne er, for at Koldings erhvervsområder bliver mere grønne og CO2 neutrale.

  • Det er nærliggende at få afklaret, hvor meget grøn energi, der kan produceres i erhvervsområderne. Derfor foreslår vi, at forvaltningen undersøger, hvordan vi kan etablere mere vedvarende energi, især flere solcelleanlæg og vindmøller i Koldings erhvervsområder. Det er afgørende for at nå i mål med såvel den kommunale som den landsdækkende 70 % målsætning til begrænsning af CO2 udledningen.

Netop nu står Kolding overfor at udarbejde lokalplaner for to store nye erhvervsområder ved Tankedalsvej tæt på TV SYD.

Lige nu ligger TV SYD helt alene i erhvervsområdet ved Tankedalsvej. Når der snart rykker to nye store virksomheder ind, skal der efter Enhedslistens mening laves en plan for bæredygtighed

Stender Innovation A/S har købt 295.000 kvadratmeter jord af Kolding Kommune med henblik på at udvikle et transport-, lager- og logistikcenter. Og lige ved siden af har Schou Company købt 360.000 kvadratmeter jord for at bygge et nyt hovedsæde og lager for hele virksomheden.

Enhedslisten håber på, at de andre byrådsmedlemmer støtter forslaget om en grundig undersøgelse af, hvordan Kolding kan få et mere grønt erhvervsliv. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at stille krav om, at virksomhederne udarbejder en plan for bæredygtighed.

  • Vi kan for eksempel stille krav om, at de skal opstille solceller eller vindmøller. Netop vindmøller kan man lettere stille op i et industrikvarter, fordi der ikke er de samme afstandskrav, som der er i boligområder. Og i stedet for at plastre landskabet uden for byen til med solceller, kunne vi i stedet sørge for flere solceller i industrikvartererne. Derfor må vi spørge virksomhederne: Hvor mange solceller og vindmøller kan I stille op, hvis I får lov til at købe grunden?