Otte byrådsmedlemmer i Kolding: Stop hjemsendelsen af de syriske familier

Otte medlemmer af Koldings byråd opfordrer nu Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye til at stoppe hjemsendelsen af syriske flygtninge. I et brev til ministeren skriver byrådsmedlemmerne:

“Vi er en gruppe medlemmer af Kolding byråd, som ser med bekymring på at familier, børn og unge med baggrund i Syrien mister deres opholdstilladelse med henblik på, at de så skal rejse tilbage til et land, hvor der er tvivl om sikkerheden, og som fortsat er styret af et brutalt diktatur.”

De 8 byrådsmedlemmer er Jesper Elkjær, Samarbejdspartiet, Merete Due Paarup, Radikale, Mette Voss, SF, Hans Holmer, SF, Elvis Comic, Socialdemokratiet, Hamlaoui Bahloul, Socialdemokratiet, Hanne Dam, løsgænger og Benny Dall, Enhedslisten.

Baggrunden for brevet er, at familien al-Kholi, der bor i Andst, har fået inddraget deres opholdstilladelse. Familiens ældste børn Hussam al-Kholi på 20 år og Dania al-Kholi på 22 år er i gang med en uddannelse i Kolding.

Dania al-Kholi er glad for støtten fra 8 byrådsmedlemmer

Dania al-Kholi er glad og rørt over den støtte, familien får:

  • Jeg er så glad for den opbakning. Det betyder rigtig meget både for os, men også for at gøre opmærksom på de andre syriske familier, der er ved at miste deres opholdstilladelse.

Det er en meget utryg situation for familien, der har været i Danmark siden 2015. Efter flugten fra Syrien blev de familiesammenført og bosatte sig i Andst. Dania al-Kholi er i øjeblikket ved at afslutte en HF eksamen, mens Hussam al-Kholi går til eksamen på Hansenberg, hvor han går i 2. g.

Dania al-Kholi:

  • Man har svært ved sat koncentrere sig. Vi er bange for, hvad der kommer til at ske. Hvad skal vi gøre, hvis vi får et negativt svar fra flygtningenævnet? Det er det, man tænker på hele tiden. Vi skal snart til eksamen og er ved at lave eksamensprojekt. Det er meget svært.

Hussam al Kholi:

  • Jeg har mega svært ved at koncentrere mig. Det er en svær situation. Vi sidder i skolen og tænker over, om vi får noget ud af det, eller om det bare er spild. Der kommer alt for meget på en gang. Der skal snart holdes et møde om vores sag, og vi ved ikke hvor stor mulighed, der er for, at vi kan få succes i sagen. Vi hører om, at Udlændingestyrelsen strammer rigtig meget for tiden.
Hussam al-Kholi synes, det er meningsløst, hvis han skal ende i et udrejsecenter, hvor han hverken må arbejde eller uddanne sig.

Hvis familien, der også tæller forældrene og en mindre søster, ikke får forlænget opholdstilladelsen, ender de på et dansk udrejsecenter.

Dania al-Kholi:

  • Det er helt håbløst. Hvad skal vi på et udrejsecenter? Vi tænker, at når de ikke har kontakt med det syriske regime, så ved de også, at det er et diktatur, og at det vil være usikkert for os at vende tilbage til Syrien. De ved det, fordi de ikke selv vil have en ambassade i Damaskus. De ved det er usikkert. Det er derfor de siger, at vi ikke bliver tvangsudsendt til Syrien, men at vi skal blive siddende i et udrejsecenter. Det giver ingen mening. I den tid, hvor vi kan bidrage til samfundet – arbejde og uddanne os – hvorfor skal vi så ikke gøre det?

Hussam al-Kholi:

  • Man sidder i et udrejsecenter på ubestemt tid. De siger jo, at de ikke kan samarbejde med Assad, men vi ved ikke, om det måske kan blive til noget på et tidspunkt. I mellemtiden kan vi ikke arbejde, og vi kan ikke uddanne os. Vi har ingen rettigheder og vil bliver gjort til en byrde for samfundet.

Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall, der tog initiativ til brevet, vil nu sende det videre til Udlændinge- og Integrationsminister, Mattias Tesfaye. Initiativet har ført til en omfattende debat, hvor flere har spurgt, hvorfor Enhedslisten vil have de lokale politikere til at blande sig i landspolitik.

Benny Dall:

  • Vi protesterer mod loven alle de steder, vi har mulighed for det. På Christiansborg såvel som lokalt. Når mennesker, der bor her, behandles umenneskeligt, bør vi alle blande os. Uanset hvordan og hvornår.

Byrådsmedlemmerne slutter brevet med denne opfordring:

“Vi mener det er bedst for børn, familier og de unge at blive i deres vante omgivelser i Kolding og omegn, frem for at tage tilbage til et land, hvor der ikke er garanti for sikkerhed og menneskerettigheder.

Udsigten til at de får et langvarigt ophold på et udrejsecenter er også bekymrende. Det vil skade børnenes opvækst, forhindre familierne i at leve et normalt liv og ødelægge de unges drøm om en uddannelse. De drømmer alle om en fremtid hvor de kan bidrage til det samfund, de lever i. Det ønsker vi de får mulighed for.

Vi opfordrer til, at der findes løsninger, som kan sikre at børn, familier og de unge kan fortsætte deres liv i de lokalområder, hvor de bor, arbejder og studerer.”