Pernille Skipper i Kolding: 100 dage med Enhedslisten er et program for et mere bæredygtigt og retfærdigt Danmark

Pernille Skipper efterlyste debat . Det fik hun

Enhedslisten har en plan, og den havde politisk ordfører Pernille Skipper med til Kolding. Planen har 100 punkter, og de skal gennemføres på 100 dage. Planen er konkret, og hvis den føres ud i livet, vil det betyde et mere bæredygtigt, demokratisk og retfærdigt Danmark.

Pernille Skipper sluttede en mini Danmarksturné af i Kolding med at forklare, at Enhedslistens 100 dages plan skal få folk til at blive mere aktive i debatten og organisere sig. Og hun understregede, at pengene passer. Planen er fuldt finansieret. Derfor er den realistisk, hvis et flertal vil bakke op om det.

Pernille Skipper ridsede den overordnede baggrund for planen op.

“Vi har set stigende fattigdom. Reformer har ramt de arbejdløse, syge, socialt udsatte og handicappede hårdt. Der er færre hænder i den offentlige sektor, og velfærden forringes. Og der er en umenneskelig behandling af flygtningebørn og flygtningefamilier. Samtidig er der givet 40-45 milliarder kroner i skattelettelser, først og fremmest til de rigeste.”

Men samtidig er der en modsatrettet tendens. Mange danskere er hjælpsomme og vil noget andet.

“Vi ser, hvordan venligboere tager imod flygtninge. Frivillige hjælper ældre. Forældre engagerer sig i skoler og idrætsforeninger. Fællesskaber forandrer verden. Det er det vi skal gøre i større målestok med vores plan.”

Pernille Skipper fremhævede nogle af hendes favoritter blandt de 100 punkter: Gratis tandlæge, en statslig flexjob-virksomhed til folk med nedsat arbejdsevne og en samfundsbank, der har respekt for fællesskabet og skal være et alternativ til de uetiske banker.

Ingen kan forandre verden alene, men sammen kan vi, siger Pernille Skipper

“Vi har oplevet, at statsministre skifter, men politikken er den samme. De forklarer det med nødvendighedens politik. Men det er et politisk valg, hvad der er nødvendigt.”

Enhedslisten har altid peget på en socialdemokratisk regering og været parlamentarisk støtteparti. Også selvom Socialdemokratiet har ført borgerlig politik. Liste Ø peger stadig på Socialdemokratiet, men er nu også parat til at trække tæppet væk under dem, hvis den borgerlige politik bliver for slem. Det skulle Enhedslisten have gjort, da den tidligere socialdemokratisk ledede regering lavede en borgerlig skattereform. Det erkendte Pernille Skipper.

Enhedslisten er blevet et større parti og kræver mere indflydelse.

“Enhedslisten skal ikke kun rykke lidt ved Socialdemokratiet. Vi skal lave et bedre samfund. Vi skal have et flertal, der bruges til forbedringer.”

 

Pernille Skipper efterlyste debat. Det fik hun

Fra salen efterlyste flere en større organisering udenfor Christiansborg, hvis 100 punkts programmet skal blive til noget. Som en af tilhørerne understregede, sker der meget i det små ude i samfundet. F. eks. i vandværksbestyrelser og lignende foreninger. Det er mennesker herudefra, der skal lægge pres og sige stop, når der sker overgreb. Pernille Skipper er enig.

“Enhedslisten på Christinsborg kan ikke forandre verden alene. Brug 100 dages planen til at overbevise flere om, at forandringer bygget på fællesskab er realistisk og bæredygtigt. Planen skal få folk op af stolene, debatere og engagere sig. Det er formålet”

100 DAGE MED ENHEDSLISTEN