SF og Radikales grønne løfter endte som sort snak

SF og de Radikales grønne løfter føg i luften i den netop overståede valgkamp. Nu er valgkampen slut og løfterne er forduftet som dug for solen. Det viste sig, da de to partier sammen med resten af byrådet stemte nej til Enhedslistens forslag om at samle Lillebælt kommunerne om et fælles stop for klapning ved Trelde Næs. Kun Hanne Dam og Benny Dall stemte for forslaget.

“Situationen i Lillebælt er alvorlig. Det er en saga blot, at man kan tage sin fiskestang og fange en nytårstorsk. Det er bare et enkelt eksempel på, hvor trængt dyrelivet i Lillebælt er. Derfor er det magtpåliggende for Enhedslisten, at vi som kommune signalerer, at klapning er fortid, og at den klapningsplads, vi bruger mest, Trelde Næs, nedlægges.” Sådan begrundede Benny Dall fra Enhedslisten forslaget.

Marina City slam skal ikke klappes, siger Benny Dall

Både Fredericia og Vejle kommune har kritiseret Koldings ønske om at klappe 360.000 m3 Marina City slam ud for Trelde Næs.

Enhedslistens forslag kommer i forlængelse af, at regeringen og dens støttepartier som led i finansloven har vedtaget at gøre Lillebælt til Naturpark. En beslutning som Enhedslisten har arbejdet for i folketinget, og som Enhedslisten i Kolding gerne vil udbygge med et forbud mod at dumpe miljøskadeligt bundmateriale i Lillebælt.

 

Enhedslistens forslag: “Kolding Kommune tager initiativ til at samle Lillebælt kommunerne i en fælles indsats for at der i forbindelse med etablering af Naturpark Lillebælt tages national beslutning om at forbyde såkaldt klapning af bundsedimenter, opgravede sømaterialer fra havneuddybninger mm,  i Lillebælt, nærmere bestemt på Trelde Næs klapplads.”

Enhedslisten har som det eneste parti været konsekvent imod klapning af det bundmateriale, der skal graves op i forbindelse med Marina City projektet. Anderledes forholder det sig med SF og de Radikale. Begge partier har stemt ja til Marina City projektet, selvom det medfører klapning af slam ud for Trelde Næs. I løbet af valgkampen ændrede de to partier holdning. Til JydskeVestkysten sagde SFs borgmesterkandidat, Villy Søvndal, at “der findes alternativer, og ja, de koster penge. Men Lillebælt er i en tilstand, så det ikke tåler klapning.”

Det løfte holdt ikke længe. Valgkampen er slut, og hverken  SF eller Radikale ville stemme for Enhedslistens forslag.

“Det er et sympatisk forslag. Vi tror bare det skal løses nationalt. Vi tror ikke vi som kommune kan gå ind og gøre det helt store,” sagde radikales Merete Due Paarup. Hans Homer fra SF var enig og sagde, at SF stadig arbejder på en alternativ og bedre løsning end klapning. Men i stedet for at bakke op om Enhedslistens forslag, støttede de to partier alligevel et afværgeforslag fra borgmester Jørgen Petersen, Venstre. Forslaget tale i generelle vendinger om, at “Kolding Kommune allerede deltager i tværkommunale samarbejder om at forbedre natur- og miljøtilstanden i Lillebælt”. Forslaget nævner ikke miljøproblemerne ved klapning, og det foreslår, “at der afventes nærmere afklaring af, hvad finanslovens udpegning af Lillebælt som national maritim naturpark indebærer”

Benny Dall:

“Det er sort snak. De venter bare på, hvad andre gør, men har ikke tænkt sig at gøre noget selv. I valgkampen signalerede stort set alle partier, at klapning er problematisk. Specielt SF og de Radikale ændrede deres holdning markant, da de fandt ud at Enhedslistens forslag om at stoppe klapning, var populært. Nu hvor valgkampen er slut, står de ikke ved deres holdninger. De to partier er jeg meget skuffet over.”

Vejle Kommune udlægger muslingebanker i Vejle Fjord. Slam fra Marina City risikerer at slå muslingerne ihjel

Det var Enhedslisten, der i efteråret gravede det notat frem, hvor ekspert og forskningsleder, Mogens Flindt gennemhullede NIRAS og Kolding Kommunes rapport om klapning. I følge notatet vil muslinger få åndenød og livgivende ålegræs blive hårdt ramt, hvis Kolding Kommune får tilladelse til at klappe store mængder slam ud for Trelde Næs. Notatet førte til, at Miljøstyrelsen forlangte nye beregninger af Kolding Kommune. Resultatet af de nye undersøgelser forventes at blive offentliggjort i løbet af foråret 2022.  Enhedslisten foreslog derfor at sætte Marina City projektet på pause, men byrådsflertallet fastholdt, at Marina city skal gennemføres som planlagt.

Liste Ø fik ikke stemmer nok ved byrådsvalget til at beholde sit mandat, men efter nytår vil Benny Dall og Enhedslisten fortsætte  kampen for miljøet uden for byrådet.

“Det bør være fortid at tro på, at vi kan smide noget forurenet slam i naturen og håbe på, at det forsvinder af sig selv. Det gør det ikke,”