Tømrer, landmand og folketingsmedlem. Søren Egge har både praktisk og politisk erfaring

Enhedslistens spidskandidat i Sydjylland, Søren Egge Rasmussen er en erfaren herre. Han har siddet syv år i folketinget og er frisk på en tørn mere. Før han kom i folketinget har han i en årrække arbejdet som tømrer, økologisk landmand og som bestyrelsesmedlem i energiselskabet NRGi.

 • Man kan godt sige, at jeg er dobbelt uddannet. Jeg har taget to faglige uddannelser. Der er så meget snak om mange akademikere i folketinget. Jeg har en anden ballast, og den forsøger jeg selvfølgelig at bruge.

Tømrer og økologisk landmand

Efter skoletiden var Søren Egge Rasmussen skoletræt og fandt ud af, at han gerne ville arbejde med træ. Han arbejdede ti år som tømrer. På et tidspunkt søgte han ansættelse i andelssamfundet Hjortshøj. Her var han som tømrer med til at bygge nogle af de første huse med gode sunde byggematerialer. Idag – godt 25 år senere- bor han stadig i en lejelejlighed i andelssamfundet. Andelssamfundet har forpagtning af 20 hektar landbrugsjord. Efterhånden begyndte Søren Egge at interessere sig mere og mere for økologi og bæredygtighed.

 • Søren Egge Rasmussen var i ti år ansat som økologisk landmand

  I forlængelse af min interesse for økologi tog jeg en uddannelse mere som økologisk landmand og blev ansat på andelssamfundets landbrug. Vi er 200 voksne og 100 børn i Andelssamfundet. Vi har blandt andet en stor grønsagsmark og forskelligt dyrehold, som en del af vores selvforsyning. Jeg var ansat i cirka 10 år med ansvar for drift, produktion og afsætning.

 • Kan du bruge det i din rolle som politiker?                                        
 • Ja, det kan jeg jo. Jeg har været fødevareordfører i alle de syv år, jeg har været i folketinget og landbrugsordfører i halvdelen af tiden. Selvfølgelig betyder den praktiske erfaring noget, når vi i Enhedslisten prioriterer økologi i folketinget. Jeg synes vi skal fordoble både det økologiske landbrugsareal, den økologiske eksport og de økologiske landbrugsvarer på hjemmemarkedet.
 • Vi har lavet økologiske fingeraftryk på finanslov og aftaler, og det er jo nemmere at gøre, når man har kendskab til det.

Energi og klima skal bære andelsejet og bæredygtigt.

Fra 2000 – 2015 sad Søren Egge i bestyrelsen for energiselskabet NRGi, der dækker Århus, Djursland og Hedensted området. De sidste fem år som bestyrelsesformand.
 • Det var fem meget spændende år. Det er en god ballast at kende sådan et andelsejet energiselskab indefra. Det er jo den type selskaber, der er dominerende i Danmark og har været væsentligt med i at præge udviklingen.
 • Energipolitikken har jo fået en dybere alvor. Det er både et spørgsmål om at sikre klimaet og  forsyningssikkerheden.  .
 • De høje energipriser rammer de fattigste hårdest. Vi har ikke hjulpet nok indtil videre. Der har Enhedslisten et inflationsudspil, hvor vi går ind og hæver den grønne check for to millioner danskere. ikke fordi der er to millioner fattige, men det vil hjælpe rigtig mange mennesker med at få deres budget til at hænge sammen.
I de sidste fire år er der i folketinget lavet 107 aftaler som vedrører klima, energi, forsyning og miljø.  Enhedslisten og Søren Egge Rasmussen er med i 90 af aftalerne.
Husk: I Kolding og hele Sydjylland Kolding kan du også stemme på Benny Dall
Mere integration i stedet for diskriminerende ghettolister

På grund af ghettolovgivningen har folketingets flertal pålagt boligforeningerne i Kolding, Vejle, Sønderborg, Haderslev og Esbjerg at lave udviklingsplaner.

Enhedslisten er imod ghettolovene og imod at rive boliger ned og diskriminere de mennesker, der bor i dem.

Enhedslistens boligordfører går ind for udvikling og ikke afvikling i de almene boligområder. Han har været liste Øs boligordfører de seneste syv år.
 • Jeg kalder det afviklingsplaner, fordi formålet er at reducere antallet af almene boliger. Det synes jeg er så absurd. Der er jo boliger, der er renoveret indenfor de sidste ti år, som man så står overfor at skulle afvikle eller bygge om til andre formål.
 • Nogle steder f.eks i Finlandsparken i Vejle er man kommet frem til løsninger, hvor man ikke skal rive boliger ned. Det har man også gjort i Munkebo i Kolding, hvor man så har undgået nedrivninger ved at konvertere boliger til anden anvendelse. Vi skal arbejde videre for at de der lister skal droppes.
 • Jeg synes, man skal gøre mere for at sikre god integration og hjælpe de mennesker, der har behov for hjælp. Der er ikke tvivl om, at vi har haft nogle boligområder, hvor der er for megen arbejdsløshed, og at vi i Danmark ikke har været gode nok til integration. Nu har vi så en situation med mangel på arbejdskraft, hvor vi virkelig bør sikre, at nogle af de mennesker, der har været parkeret udenfor arbejdsmarkedet. at de nu kommer ind.

Mere og billigere kollektiv trafik – Ingen hærvejsmotorvej

Enhedslisten ønsker en massiv omlægning til fordel for den kollektive trafik. Liste Ø er ikke med i den del af transportforliget, der går ind for at udvide det danske motorvejsnet skridt for skridt med små stumper af gangen.

 • Jeg kan godt forstå borgere, der lokalt organiserer sig mod udbygning af motorveje. Den første motorvejsstump, der er risiko for, er den planlagte stump fra Billund til Give, der koster to milliarder kroner. Det er jo den såkaldte Hærvejsmotorvej ….. jeg kommer til at kalde den hærværksmotorvejen. Det er jo den måde, flertallet får bygget motorveje på, at man vedtager sådan nogle stumper. Så om ti år har man måske en helt ny motorvej fra syd til nord i Danmark, og det er den helt forkerte vej at gå.

  Søren Egge Rasmussen: Drop nye motorveje og brug pengene på billigere kollektiv trafik.
 • Når vi har en klimadagsorden, hvor vi skal reducere co2 belastningen og transporten, så hører det ingen steder hjemme at bygge nye motorveje. Enhedslisten foreslår, at vi dropper de motorveje og bruger en del af pengene på at halvere billetprisen til tog og bus, og at man hjælper regionerne, sådan at regionerne ikke skal ud at nedlægge busruter. For det er jo det, vi står overfor. I region Syddanmark er det måske 70 millioner kroner, man kommer til at mangle ved udgangen af 2023, fordi brændstofpriserne er steget.

“Jeg håber, at Enhedslisten får et kanonvalg og at vi får et rødt flertal.”