Medlemsinfo.

Medlemspost
December 2017

Medlemsmøde torsdag d. 30. november, i nye lokaler.

Som tidligere annonceret afholder vi medlemsmøde nu på
torsdag d. 30. november, kl. 19.00
i vores nye lokaler i Volkerts Fabriker, Agtrupvej 51C.
Lokalerne ligger midt i smøgen der løber fra Fitness1 på Agtrupvej, til P pladsen på Dalbygade.

Dagsorden:
1) Valg af referent og ordstyrer
2) Evaluering af valget
a. Bordet rundt og snak om hvad der var godt og skidt ved vores indsats
b. Ivan om kampen på nettet, Facebook, hjemmeside mv
3) Nye lokaler og fremtiden
a. Hvad giver lokalerne af nye muligheder
b. Hvem går i gang med indretning mv
c. Hvad skal vi i øvrigt i gang med
4) Evt. og tak for i aften.

Kort om konstitueringsprocessen efter valget.
Da valget gav Venstre det absolutte flertal med 13 pladser ud af 25, var der ikke meget dramatik om hvem der skulle være borgmester. Men ikke desto mindre var konstitueringsforhandlingerne tætte, og endte med at give Enhedslisten mere indflydelse end i sidste periode.
Vi får således plads i følgende udvalg:
Økonomiudvalg.
Børne- og Uddannelsesudvalget, der har ansvaret før børnepasning, folkeskoler mm
Plan- Bolig- og Miljøudvalget. Miljøudvalget nedlægges og kommer tilbage under plan- og bolig hvor det har ligget tidligere.
Social- og Sundhedsudvalget.
Arbejdsmarked- og Integration, hvor vi ikke tidligere har siddet
Og så får Enhedslisten formandsposten for et nyt udvalg: Handicap, Hjælpemidler og Socialøkonomi Udvalget. Udvalgets opgaver har tidligere ligget i Social- og Sundhedsudvalget, men har været underprioriterede. Vi har selv fremført kritik af at Kolding er langt bagud på handicapområdet. Nu får vi så selv formandsposten i udvalget der kan rette og på det.
Ud over de udvalg Enhedslisten har plads i er der flg. udvalg:
Seniorudvalget
Fritidsudvalget,
Teknik- og Klimaudvalget
Kulturudvalget
Og endnu et nyt udvalg: Udvalget for Lokaldemokrati, der får ansvaret for landbysamarbejdet og indsatsen i centerbyerne (Christiansfeldt, Lunderskov, Vamdrup). En opgave der tidligere lå i det nu nedlagte miljøudvalg.

Så alt i alt er der rigelig at se til for vores byrådsmedlem, og masser af muligheder for at sætte dagsordner de næste 4 år.