Pressemeddelse

Enhedslisten står udenfor budgetforliget for 2018, som efter vores mening er temmelig pyntet.

Under budgetforhandlingerne prioriterede vi børnområdet og folkeskolen, ligesom vi ønskede de nødvendige ombygninger på Marielundsskolen og udbygningen af Vonsild Specialcenter sat i gang hurtigt muligt.
Vi var med til at sikre det sidste, men fik ikke midler nok afsat til skole og børnepasning.
Fakta er at medregnes besparelserne i august, på børne- og skoleområdet, så rækker merbevillingen i budgetforliget ikke til at lukke hullet.
Fra budgettet i 2017 til forligets fremskrivninger i 2021, får børneområdet 5 mio. kr. mindre at gøre godt med, og skoleområdet 9 mio. mindre.
Det er ikke en udvikling Enhedslisten kan støtte.

Forligspartierne har samtidig foræret hinanden rigtig mange mærkesager til en samlet sum af over 6 mio. kroner. De ville efter vores opfattelse have gjort bedre nytte på kerneydelserne

Hertil kommer at byrådsflertallet stædigt fastholder nedsættelse af dækningsafgiften. Den øvelse har indtil nu kostet kommunekassen 88 mio. og ved udgangen af 2021 den svimlende sum af 260. mio. Det mener vi er uansvarlig når det medfører besparelser på kerneydelserne.
Der skal penge i kassen og det skal blandt andet en stigning af dækningsafgiften være med til at sikre.

De manglende indtægter gør at budgetforliget finansieres af lån og overtræk på kassen, hvilket gør økonomien meget sårbar. Derfor frygter Enhedslisten at man allerede i 2018-19 kan blive nødsaget til at afskedige medarbejdere. Det er ikke en risiko vi ønsker at løbe.

Derfor har vi valgt at stå udenfor forliget.