Børnene og de unge svigtes på det groveste.

Sæt selv tre nuller bag alle tallene

Uddannelsesområdet, dvs. folkeskoler, ungdomsskole og indsatser der støtter op om det-

Så meget vil flertallet spare:

2020 2021 2022 2020 i alt
Uddannelsesområdet -21.908 -34.061 -38.561 -43.125 -137.655

Firkløveret vil ikke spare en krone af ovenstående.

Vores udgangspunkt har været at skoleområdet i forvejen er presset til grænsen gennem tidligere besparelser. Vi bliver bakket op af skoleledernes organisation, lærernes fagforening og pædagogernes fagforening der alle advarer om de mulige skadevirkninger af flertallets besparelser.

Læg mærke til at brugerbetalingen stiger i fht. Forældrebetalingen for SFO. Det anslås at den kryptiske formulering om at komme på landsgennemsnit betyder en stigning på mellem 170 og 180 kr. om måneden !  Øget brugerbetaling. Det er firkløveret store modstandere af.

Nedenstående oversigt viser også at alle de vigtige indsatser der især betyder noget for dem der har det svært blive nedjusteret. Det er PPR, Pædagogisk rådgivning, UU Ungevejledningen, Csv Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og pædagogisk center. Alle indsatser der understøtter alle skoler og især har betydning for de der har problemer.

Det anslås af forvaltningen at besparelserne på børn og uddannelse vil koste 100 fuldtidsansatte lærere. Pædagoger og medhjælpere jobbet. Det er i praksis i nærheden af 150 fyringer da alle ikke er fuldtidsansatte-

Her er den konkrete liste over de vedtagne besparelser punkt for punkt. Firkløveret støtter ingen af dem, og har fundet finansiering af at undgå det kommer til at ske. Det er altså ikke nødvendigt. Men et valg!

 

2020 2021 2022 2023 I alt
SFO takster justeres til landsgennemsnit -3.840 -3.840 -3.840 -3.840
Elevpausetid øges og mere undervisning til lærerne -6.500 -13.200 -15.700 -15.700
Omstilling tildeling -3.693 -2.871 -2.871 -6.435
Pædagogisk center -500 -500 -500 -500
PPR -500 -750 -750 -750
UU -1.075 -1.500 -1.500 -1.500
CSV -500 -700 -700 -700
STU -400 -700 -700 -700
Ungdomsskolen -1.500 -3.000 -3.000 -3.000
Vedligehold grønne områder -400 -400 -400 -400
Ledelse og administration -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Inkluderende læringsmiljøer -1.600 -2.600 -3.600
Special SFO justering af elever -2000 -3.000 -4.000 -4.000
Uddannelsesområdet Samlet merbeviling -21.908 -34.061 -38.561 -43.125 -137.655