Bedre velfærd og grøn omstilling kræver flere indtægter til kommunen

Enhedslisten er med i budgetaftalen i forbindelse med budgetforliget for 2021, fordi, der kommer flere penge til folkeskolen og det sociale område. Men der mangler i den grad grønne visioner og investeringer i cykelstier. Det skal der fremover skaffes penge til.

Budgetaftalen giver knap 13 millioner kroner årligt til folkeskolen. Omtrent halvdelen af de ekstra penge skyldes dog, at den socialdemokratiske regering og dens støttepartier har besluttet at styrke folkeskolen. Samlet set betyder det, at der kan ansættes et betydeligt antal nye lærere i folkeskolen. Det går Enhedslisten ind for.

Aftalen betyder også, at der afsættes 10 millioner kroner på det sociale område. Dermed undgås nedskæringer på de sikrede institutioner og på voksenhandicappede.

Benny Dall, byrådsmedlem Enhedslisten:

  • Det er to vigtige områder for Enhedslisten, og derfor har vi valgt at gå med i aftalen. Med budgetforliget og den supplerende aftale har byrådet rettet op på en stor del af de katastrofale nedskæringer i folkeskolen, som flertallet gennemførte i 2019.

Mangler penge til grøn omstilling og cykelstier

Benny Dall, Enhedslisten: Venstre har hovedansvaret for Koldings dårlige økonomi

Enhedslisten ville gerne have brugt flere penge på grøn omstilling og flere cykelstier i Kolding.

  • Der er et enormt behov for at Kolding som kommune engagerer sig langt mere i at fremme den alternative energi lokalt. Det kan vi gøre ved at investere i vedvarende energianlæg eventuelt sammen med lokale borgerinitiativer. Det haster også med at finde holdbare løsninger på trafikproblemerne. Det handler ikke mindst om at bruge langt flere penge på cykelstier. Det er miljøvenligt og giver borgerne overalt i kommunen bedre mulighed for at cykle trygt til skole, arbejde eller nærmeste kollektive trafikforbindelse. Det helt store problem er, at kommunekassen simpelthen mangler penge. Derfor er det Enhedslistens holdning, at vi er nødt til at sikre flere indtægter til kommunen i de kommende år.

Venstre har siddet for bordenden i Kolding snart tolv år. Derfor har Venstre hovedansvaret for, at Koldings økonomi er udhulet. Det er sket ved at partiet med opbakning fra flertallet i byrådet har prioriteret skattelettelser til erhvervslivet i form af nedsættelse af dækningsafgiften. Konsekvensen er, at kommunekassen har mistet over 200 millioner kroner og fremover mister 40 millioner kroner mere hvert eneste år.

Benny Dall:

  • Enhedslisten vil godt gøre opmærksom på, at vi kan vælge en helt anden vej. I stedet for at dræne kassen med skattelettelser til de erhvervsdrivende skal vi sikre flere indtægter. Det vil Enhedslisten gerne være med til. Pengene skal bruges til at gøre Kolding grønnere og til mere velfærd. Til november er der kommunalvalg. Der har Koldings borgere muligheden for at vælge et rødt flertal. Enhedslistens stemme i byrådet vil være en sikker stemme for, at et nyt flertal også betyder en ny politik, hvor grønne initiativer og social velfærd sættes i højsædet.