Det handler om velfærd !

  1. Benny Dall,

Byrådsmedlem og spidskandidat for Enhedslisten

 

Enhedslisten prioriterer velfærden.

Den vi alle er afhængige af i hverdagen.

Og den, der kun kommer, såfremt vi passer på hinanden og vores miljø

 

Benny, hvad har været Enhedslistens fokus i byrådet?

Vi har konstant fokus på at forbedre velfærden. Vi mener, at velfærden er forringet, og at der er al mulig grund til at vende den udvikling.

I daginstitutionerne viser en undersøgelse fra BUPL,  at pædagoger er alene med børnene i en time på en tilfældig dag.

I folkeskolen er der 70 færre lærere til en større opgave end før skolereformen. Og på ældre og handicapområdet mangler der langt flere hænder for at finde tilbage til den hjertelighed, der tidligere var en naturlig del af kommunens indsats.

 [Nico Dk]

Og sikring af miljøet som grundlag for fremtidens velfærd bliver slet ikke prioriteret.

Der er ganske enkelt brug for en fuldstændig anden prioritering

Hvorfor stemte liste Ø mod budgettet for 2018?

Vi stemte imod, fordi det forringer velfærden på alle områder.

Men også fordi det er et overspringsbudget, der bare skubber problemerne med fiansiering til efter kommunevalget. Det er ikke i orden.

Er Enhedslisten ligefrem det ”ansvarlige parti”?

Det prøver vi at være. Vi er godt klar over, at man ikke kan bruge penge, kommunen ikke har.

Enhedslisten vil prioritere velfærden, og så skal der jo også være penge til det på langt sigt. Derfor har vi hele tiden været kritiske over for sænkelse af dækningsafgiften, den kommunale skat på erhvervs-ejendomme.

For de borgerlige er det nærmest en religiøs sag at sænke dækningsafgiften.

Men det betyder reelt, at vi smider  40 millioner kroner ud af kommunekassen hvert år. Det har vi ikke råd til.

Kan du forestille dig, at Enhedslisten kommer til at stemme for budgettet fremover?

Ja. Vi stemte faktisk for budgettet for 2016 og 2017, fordi der ikke var nedskæringer på det sociale område, og fordi vi blandt andet fik indrømmelser på Energipark og på en ungdomsklub i Skovparken. Så vi er ikke et ”alt eller intet” parti. Vi er også pragmatiske. Hvis bare vi kan se, det peger den rigtige vej.