Enhedslisten: Vi tror stadig på egnsteater i Kolding

Debatten om lukningen af Mungo Park er endt som absurd teater med et kulturfjendsk Dansk Folkeparti i tæt pardans med et kulturforvirret Venstre.

Torsdag besluttede Venstre og Dansk Folkeparti på et byrådsmøde at give det endelige dødsstød til Mungo Park teateret. De to partier står alene med beslutningen, der giver en årlig besparelse på fem millioner kroner. Resten af byrådets partier er imod.

Benny Dall, Enhedslisten

  • Venstre nye kulturordfører, Michael Krogh har efterforladt Venstre helt uden kulturpolitik. Han risikerer at sætte et sikkert og succesrigt teater over styr for at få penge til luftige projekter i midtbyen.  Det er sørgeligt, at Venstres nye kulturordfører har kastet sig selv i armene på Dansk Folkeparti. Søren Rasmussen har fået foræret et større bolche, end han nogensinde kunne drømme om.

På trods af beslutningen om at lukke Mongo Park tror Enhedslisten på, at et flertal i byrådet i sidste ende vil beslutte, at der fortsat skal være et egnsteater i Kolding. Venstre og Dansk Folkepartis lukning af Mongo Park har nemlig vakt voldsom debat og partiet Venstre er under stort pres. Et af Venstres byrådsmedlemmer er gået mod partilinien og i den lokale presse har mange borgere skrevet kritiske læserbreve. Det har fået borgmester, Jørn Pedersen til at foreslå, at der indledes nye forhandlinger.  Byrådet  bakker op om forslaget, der indebærer, at alle partier nu deltager i forhandlinger om, hvordan de sparede penge bedst kan bruges til at forbedre livet i Koldings bymidte, herunder også hvordan scenefaciliteterne i Fredericiagade 1 – Mungo Parks adresse, – kan bruges.

Benny Dall, Enhedslisten

  • Jeg har stemt for at gå ind i de forhandlinger med focus på, at vi sikrer, at vi fortsat har et egnsteater. Enhedslisten vil kæmpe for et egnsteater, der både giver plads til professionel udøvelse og til amatører fra Dorothea Teateret og handikappede fra Nordhøj. Det er teater, der virkelig giver livsværdi.
Byrådets debat foregik på Skype på grund af Corona krisen. Afstanden mellem Dansk Folkepartis Søren Rasmussen og Enhedslistens Benny Dall var til at få øje på.

De to partier, der stod længst fra hinanden i byrådets debat var Benny Dall og Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti. Sidstnævnte hånede tilhængerne af Mungo Park. På byrådsmødet sagde Søren Rasmussen, at midt under nedlukning af det danske samfund på grund af Corona krisen, virker det som om tilhængerne af Mongo Park synes, at der er mere væsentligt at kæmpe for, at nogle få mennesker kan komme i teateret et par gange om året.

Benny Dall, Enhedslisten

  • Jeg er talsmand for, at vi får et teater, hvor der også er plads til handicappedes udfoldelse.  Hvis Søren Rasmussen synes at andre grupper som for eksempel ældre også skal have plads, kan han jo bare foreslå det i de kommende forhandlinger.