Quiz: Hvem har ansvaret for hul i kommunekassen?

Quiz i anledning af, at Økonomiudvalget tirsdag d. 17. september beslutter nedskæringer, fordi Kolding Kommune mangler 190 millioner kroner i kassen.

Gæt fire rigtige.

Hvem har absolut flertal i Kolding Byråd?

A) Venstre, B) Socialdemokratiet, C) Enhedslisten

Hvem har haft borgmesterposten de seneste ni år?

A) Venstre, B) Radikale Venstre, C) Socialdemokratiet.

Hvem har siden 2014 insisteret på at dækningsafgiften helt skal forsvinde og dermed været årsag til færre indtægter til kommunens kasse?

A) Venstre, B) Dansk Folkeparti, C) Socialdemokratiet

Hvem har som følge af ovenstående hovedansvaret for, at der mangler 190 millioner kroner i kassen?

A) Venstre, B) Socialdemokratiet, C) Enhedslisten?

Du kan få hjælp til at svare på spørgsmålene ved at læse artiklen herunder. De rigtige svar på quizzen finder du efter artiklen.

Venstre har kørt kommunens økonomi i sænk

Venstre i Kolding har i mange år prioriteret skattelettelser til erhvervslivet. Det er sket ved at sænke dækningsafgiften, der er en afgift, som det private forretningsliv betaler. Det er et valg Venstre har truffet, men det har konsekvenser. Indtil nu har det kostet kommunekassen 200 millioner kroner og vil fremover koste 40 millioner kroner om året. Penge som kunne være brugt på skoler, institutioner og på socialområdet. Nu rammes områderne i stedet af sparekniven.

Partiet Venstre har siddet for bordenden i byrådet i ni år og har siden sidste kommunalvalg haft det absolutte flertal. Dermed har Venstre også hovedansvaret for, at Kolding mangler 190 millioner kroner i kassen.

Ingen overraskelse, at det gik så galt

Allerede i 2017 advarede Enhedslisten mod risikoen for nedskæringer på grund af manglende indtægter. Det skete i forbindelse med budgetforliget for 2018, indgået i efteråret 2017. Enhedslisten skrev dengang følgende i en pressemeddelelse:

”De manglende indtægter gør, at budgetforliget finansieres af lån og overtræk på kassen, hvilket gør økonomien meget sårbar. Derfor frygter Enhedslisten, at man allerede i 2018-19 kan blive nødsaget til at afskedige medarbejdere. Det er ikke en risiko, vi ønsker at løbe. Derfor har vi valgt at stå uden for forliget. Der skal flere penge i kassen, og de skal bruges på bedre velfærd. Især børn og folkeskole.”

Enhedslistens advarsel var baseret på Kolding kommunes egne statistikker, som fremgår af nedenstående referatet af økonomiudvalgsmøde 19 juni 2017:

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2016 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. Fra medio 2019 og frem realiseres Byrådets mål ikke.

 

Det lå altså fast allerede i 2017, at kommunen var på vej til at spise af kassebeholdningen, som dermed ville komme under kommunens egen målsætning.

På trods af de dystre udsigter kaldte Venstre budgettet for ansvarligt. Sådan her skrev Venstres gruppeformand Merete Due Paarup I en pressemeddelelse i 2017:

Ansvarligt budget …

”Kommunens økonomi er under pres. Men vi har valgt sammen at prioritere og vil fortsat sætte fart på udviklingen af hele kommunen – og tror på, at vi dels kan hente pengene hjem via de mange målrettede indsatser på strategiske tværgående projekter, voksende tiltrækning og jordsalg til både nye borgere og erhverv samt et markant fokus på, hvordan vi fremtiden kan øge indtægterne i kommunen.

Vi sætter derfor kommunen op i gear og kører ud i overhalingsbanen for at sætte endnu mere gang i hele kommunen.”

Alle ved i dag, hvordan det gik. Venstreflertallet i byrådet sikrede ikke indtægterne, og derfor mangler der nu 190 millioner kroner i kassen.

Benny Dall, Enhedslisten: “Venstre burde miste førerbeviset i Kolding Kommune.”

Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall siger:

”Nu var det valgår i 2017, så Venstre ville bare tage sig godt ud og undgå kritiske diskussioner om deres uforsvarlige politik. For at blive i Merete Due Paarups trafikmetafor: Vi ved nu, at de kører fuldemandskørsel. Det, de kaldte overhalingsbanen, viste sig at være nødsporet. Og ikke nok med det. Det endte i en betonblok bestående af uendelige spare- og panikrunder. De taler om ansvar, men vil ikke erkende, at de tog fejl. De burde miste førerbeviset. Det er vi nogen, der gerne vil tage fra dem.”

Det rigtige svar på alle spørgsmål i Quizzen er: A) Venstre

Hvis du har fire rigtige, og hvis du ønsker en socialt ansvarlig løsning på Kolding Kommunes økonomiske krise, så stem på Enhedslisten til næste kommunalvalg!