Radikale og Enhedslisten forsvarede beboerne i Skovparken, Skovvejen og Munkebo mod overgreb

På byrådsmødet 28 maj tog Koldings byråd en historisk beslutning. Flertallet af byrådets partier vil rive et stort antal Kolding borgeres hjem ned.

Flertallet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart og Socialistisk Folkeparti vil nedlægge over 400 boliger i i Skovparken, Skovvejen og Munkebo.

“Beslutningen er absurd. Menneskesynet og holdningen i ghettoloven ligger meget, meget langt fra mine og også mit partis holdninger”, sagde Radikales Jesper Elkjær på byrådsmødet, hvor beslutningen blev taget.

“Hvordan er det kommet hertil, at vi som byråd beslutter at hive over 400 boliger ned. I en situation, hvor vi mangler boliger,?” spurgte Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall på mødet.

Gruppen “Almen Modstand Bevar Munkebo/Skovparken/Skovvejen Kolding kæmper for at bevare almene boliger i Kolding
Nedrivning af boliger er en konsekvens af “ghettoloven”, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti står bag.

I følge loven er byrådet og boligforeningerne tvunget til at lave en handlingsplan for nedlæggelse af boliger. Planen som flertallet i byrådet støtter, betyder at Munkebo skal rive 36 lejligheder ned, og at Skovvejen og Skovparken skal nedlægge 379 lejligheder. Derudover skal et antal familieboliger omdannes til ungdomsboliger.

Benny Dall og Jesper Elkjær stemte som de eneste i byrådet imod beslutningen.

I stedet foreslog Benny Dall på Enhedslistens vegne, at byrådet dropper planen og i stedet afventer folketingsvalget. Efter valget kan Kolding Kommune optage forhandlinger med den nye boligminister, der – sandsynligvis baseret på et rødt flertal – kan forventes at være mere lydhør over for den almene boligsektor end den nuværende minister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.

Radikale støttede liste Øs forslag. Resten af byrådet fra DF til SF stemte imod.

“SF har stemt for ghettoloven. Vi ønsker ikke, at udsatte boligområder skal være områder, hvor de mest udfordrede skal bo. Hvor mennesker med fattigdom, manglende job eller sygdom, handikap skal samles og blive overladt til at bo med hinanden,” lød argumentet fra Hans Holmer fra Socialistisk Folkeparti.

SF beskyldte Enhedslisten for at komme med usande påstande og skabe frygt for beboerne i de ramte områder. Benny Dall afviste beskyldningerne.

“Vi har ikke fra Enhedslistens side brugt tal, som jeg ikke på forhånd har kontrolleret med forvaltningen. Ingen kan løbe fra det faktum, at der skal rives boliger ned. 60 procent af boligerne i Skovparken skal nedrives eller omdannes, så de ikke længere er famileboliger.  Planen koster kommunen mellem 100 og 200 millioner kroner. Hvor meget boligsocial indsats kunne vi ikke få for de penge?” spurgte Benny Dall.

Modstandere af ghettoplanen mødte op til byrådsmødet for at protestere

I følge borgmester, Jørn Pedersen er det ikke med hans gode vilje at byrådet har lavet en plan for nedrivning af boliger.

“Vi har lavet en udviklingsplan for de områder, der jo desværre hedder en ghetto. Lovgivningen er ikke særlig rammende for den måde, vi opfatter området på”, sagde borgmesteren

Hele byrådet er da også enige om, at Skovparken, Skovvejen og Munkebo ikke er hårde ghettoer og har derfor forsøgt at få Bygnings- og Boligministeriet til at give dispensation fra nedrivninger. Det er ikke lykkedes. Og derfor mener borgmesteren og byrådsflertallet, at det er nødvendigt at følge loven, som et flertal i folketinget står bag. I følge loven vil Bygnings- og Boligministeriet diktere en løsning, hvis kommunen og boligforeningerne ikke selv laver en plan

“Vi har lavet en udviklingsplan, hvor vi har fået indflydelse. Vi kan vælge at sige nej og dermed kaste det kommunale selvstyre over bord og lade ministeren bestemme,” sagde Jørn Pedersen.

Også SF mener, at det giver mere indflydelse på planerne at arbejde i byrådsudvalgene for dispensationer og ændringer i forhold til ghettoloven, som heller ikke i følge Hans Holmer er perfekt.

Men i følge Radikale og Enhedslisten har Koldings byråd slet ikke haft nogen indflydelse.

“Vi har ikke haft nogen indflydelse overhovedet. Ministeren har bare sagt nej. Det er vildt underligt, at høre en byrådspolitiker (Hans Holmer, SF, red) sige, at han prøver at minimere skaderne fra det, hans eget parti har vedtaget i folketinget.”, sagde Benny Dall

“Lad dem, der har taget beslutningen (om ghettoloven, red) tage ansvaret. Det kommunale selvstyre er i min optik – i modsætning til borgmesterens – sat ud af kraft. Ministeren vil ikke høre på vores indsigelser og indsigt. De afviser vores dispensationsansøgninger, og de bruger forældede tal. De har magten, og de agter at bruge den,” sagde Jesper Elkjær.

Ministeriet har afvist at dispensere fra nedrivninger, selvom både Skovparken, Skovvejen og Munkebo i 2021 forventes at have forbedret de sociale forhold så meget, at de ikke længere er på ghettolisten. I Munkebo skal der blot 26 flere mennesker i arbejde, før området ikke længere er en ghetto i følge de kriterier, der er gældende i loven.

Byrådets beslutning indeholder en åbning for at forsøge at få Bygnings- og Boligministeriets godkendelse til at revidere planerne, når områderne ikke længere opfylder ghettokriterierne.

Senere skal byrådet tage stilling til planerne for vuggestuer og børnehaverne i området.  Fra 1. januar 2020 må institutionerne på grund af ghettoloven højst optage 30 procent børn fra de udsatte boligområder. Enhedslisten fastslår, at institutionerne lige så langsomt bliver tømt og må lukke. Borgmester Jørn Pedersen nøjes med at sige, at drøftelserne foregår, men at intet er besluttet. Han lægger dog ikke skjul på, at han er overbevist om, at hele byrådet er trætte af de problemer, det medfører.