BENNY DALL: KOLDINGS HAVN TILHØRER KOLDINGS BORGERE. INGEN KUNSTGØDNING PÅ SYDHAVNEN

  • Da Enhedslisten i samarbejde med Hanne Dam og SF opsagde forliget om total lukning af havnen, fremlagde vi samtidig en plan for, hvordan både havn og by kan udvikle sig i fremtiden. Forslaget går ud på, at havnen flytter sine aktiviteter fra sydmolen og samler dem på nordsiden. Det vil frigøre sydmolen til byudvikling, og samtidig forbinde havneaktiviteterne på nordhavnen direkte fra kaj til bane og motorvej. Efter vi opsagde forliget, har byrådet i enighed besluttet, at havnen skal udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder. Det ser det ikke ud til, at havnens virksomheder har forstået. Tværtimod er havnebestyrelsens seneste ”tilbud” til Kolding blot endnu et forsøg på at få lov til uhæmmet at udvide havnen. Pyntet med små ”grønne” indrømmelser på Sydhavnen. Det er helt uspiseligt.

I følge JydskeVestkysten er flertallet i byrådet parat til at nikke ja til havnebestyrelsens forslag. Hvad er din holdning til det?

  • Kunstgødning og økonomiske interesser skal ikke bestemme over vores havn. Vi siger da tak for, at havnen vil aflevere 116.000 m2 på sydhavnen, men vi kan ikke bruge det til en pind, fordi de samtidig fastholder, at risikovirksomhederne Danish Agro og Svane Shipping skal blive liggende. De må flytte, så byen og Koldings befolkning kan komme til.  Hvis vi skal være med til en aftale, vil vi være sikre på, at byens og borgernes interesser bliver tilgodeset. Vi vil gerne have erhvervshavn i Kolding, men den skal ligge på nordhavnen.

Hvordan mener du, sydhavnen skal udvikles?

  • Sydhavnen skal være grøn. Det skal være et stort rekreativt område, hvor der er plads til at nye ideer kan udvikle sig. Der skal være boliger, socioøkonomiske virksomheder, sociale væresteder og kultur. Det kan blive et stort aktiv for Koldings borgere, men det forudsætter alt sammen, at risikovirksomhederne skal flytte. Hvis det sker, er Enhedslisten parat til at indgå en aftale, der sikrer ro om havnens udvikling.